(Chinhphu.vn) – Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trong Công an nhân dân năm 2020.

Theo Kế hoạch, trong năm 2020, Đề án sẽ thực hiện 8 nhiệm vụ.

Trong đó, Công an các đơn vị, địa phương sẽ tổ chức phổ biến, quán triệt Hiến pháp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương và chương trình, kế hoạch của Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên thanh niên Công an nhân dân; hướng dẫn, tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật cho thanh niên bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa hoặc hình thức thi khác phù hợp.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ Đoàn và cán bộ quản lý, theo dõi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên.

Cùng với đó, triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên; vận động, khuyến khích đoàn viên thanh niên ở cơ sở tham gia Đội thanh niên xung kích, tham gia tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn cùng lực lượng thanh niên Công an; tổ chức các câu lạc bộ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ trong thanh niên Công an; tập trung nâng cao kiến thức và hiệu quả thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của đoàn viên thanh niên đối với từng lĩnh vực công tác cụ thể; duy trì các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng công tác giữa lực lượng trinh sát, điều tra viên giỏi với đoàn viên thanh niên, học viên các học viện, trường Công an nhân dân…

Vũ Phương Nhi