(Chinhphu.vn) - Theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP, từ ngày 1/8/2016, xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người nếu chở quá số người quy định sẽ bị phạt mạnh tay so với quy định hiện nay.

 

Cụ thể, theo quy định hiện đang áp dụng tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP, phạt tiền từ 300.0000 - 500.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt) thực hiện hành vi vi phạm: Chở quá từ 2 người trở lên trên xe đến 9 chỗ, chở quá từ 3 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ, chở quá từ 4 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ, chở quá từ 5 người trở lên trên xe trên 30 chỗ. Còn theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP vừa được ban hành, từ 1/8/2016 mức phạt đối với hành vi này tăng lên là: 400.000 - 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng.

Trường hợp xe ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km mà vi phạm chở quá số người quy định thì phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng (theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP thì mức phạt hiện đang áp dụng là 800.000 - 1.000.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định).

Nếu người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người có hành vi chở hành lý, hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe thì bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng.

Đón, trả khách trên đường cao tốc bị phạt tới 6 triệu đồng

Nghị định 46/2016/NĐ-CP cũng quy định phạt từ 5.000.000 - 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi đón, trả hành khách trên đường cao tốc. Trường hợp đón, trả hành khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón, trả khách hoặc dừng đón, trả hành khách quá thời gian quy định thì bị phạt từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng.

Cũng theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hành khách không gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (đối với loại xe có quy định phải gắn thiết bị) hoặc gắn thiết bị nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định cũng bị phạt từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng.

Phương Nhi