(Chinhphu.vn) - Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã khẳng định quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Chính phủ liêm chính.

Báo chí đặt câu hỏi, tại phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi được kiện toàn cũng như trả lời phỏng vấn trên báo chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều thành viên Chính phủ đã nêu cao quyết tâm cải cách hành chính, quyết liệt chống tham nhũng, lãng phí. Tuy nhiên, từ kết quả khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2015 do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) công bố, dư luận tiếp tục lo ngại về thực trạng tham nhũng, hối lộ vẫn phổ biến và có chiều hướng gia tăng trong khu vực công. Vậy xin Người phát ngôn cho biết Chính phủ có chương trình hành động như thế nào để hiện thực hóa quyết tâm ngăn chặn tình trạng tham nhũng?

Trả lời câu hỏi trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã khẳng định quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Chính phủ liêm chính.

Theo đó, Chính phủ kiên quyết, kiên trì và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động phòng chống tham nhũng (PCTN) đã đề ra với phương châm “nói đi đôi với làm và làm thực chất từ những việc nhỏ nhất”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

Trong năm 2016, Chính phủ sẽ rà soát, đôn đốc việc thực hiện, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về PCTN giai đoạn 2012-2016 đã được đề ra trong Chương trình hành động của Chính phủ, trong đó  tập trung vào các giải pháp hoàn thiện thể chế chính sách PCTN và quản lý kinh tế-xã hội, nhất là tăng cường công khai, minh bạch; chú trọng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng; tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng; mở rộng việc tiếp nhận thông tin, khuyến khích phát hiện tham nhũng, bảo vệ người tố cáo đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng vu khống; làm tốt công tác tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật PCTN để trình Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật PCTN.

Chính phủ cũng như từng thành viên Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động một cách thường xuyên, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm vi phạm.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ trong công tác PCTN, đồng thời kiến nghị các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân tham gia, đồng hành cùng Chính phủ trong công tác PCTN cũng như theo dõi, giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến giúp Chính phủ thực hiện thành công Chương trình hành động PCTN đã đề ra.

Bình Minh

Từ khóa: Chính phủ , Thủ tướng , phòng chống tham nhũng