(Chinhphu.vn) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV và các Sở Giao thông vận tải rà soát hệ thống cổng chào, pano, ápphíc xây dựng trong hành lang an toàn giao thông đường bộ.

 
 Ảnh minh họa

Hiện nay, trên hệ thống đường bộ còn tồn tại nhiều cổng chào, panô, áp phích làm ảnh hưởng đến quan sát của người điều khiển phương tiện gây mất an toàn giao thông (kết cấu không vững chắc, chiều cao tĩnh không không đảm bảo, tùy tiện trong việc treo cờ trên lề đường sát mặt đường phần xe chạy có nguy cơ vướng vào các phương tiện khi tham gia giao thông gây mất an toàn giao thông,…).

Để giao thông đường bộ luôn an toàn và thông suốt, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải tiến hành rà soát việc xây dựng các công trình, cổng chào, panô, ápphíc trên các tuyến quốc lộ thuộc phạm vi đơn vị quản lý. Đối với công trình đã thực hiện cấp phép thi công xây dựng, lắp đặt phải thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư xây dựng, lắp đặt thực hiện kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến.

Các công trình cổng chào, panô, áp phích lắp đặt trái phép trên hệ thống quốc lộ gây mất an toàn giao thông, yêu cầu chủ công trình thực hiện tháo dỡ ngay.

Trường hợp các công trình phục vụ mục đích tuyên truyền văn hóa, chính trị khi xây dựng trong hành lang an toàn giao thông đường bộ phải được Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét chấp thuận.

Minh Hoàn