(Chinhphu.vn) – Sáng 24/5, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường phòng, chống tham nhũng trong THADS.

Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn. 

Tinh giản 167 cán bộ, công chức năng lực yếu

Theo ông Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, công tác chống tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa vi phạm luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu hàng đầu của cán bộ, công chức ngành THADS.

Theo đó, sau khi có Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức quán triệt toàn ngành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành thi hành án dân sự.

Nhằm công khai, minh bạch trong hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục và các cơ quan THADS, Tổng cục đã tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản pháp luật về công tác THADS, công tác tổ chức cán bộ, quản lý tiền và tài sản, quản lý vật chứng công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, hướng dẫn nghiệp vụ…

Để bảo đảm nắm bắt kịp thời các sai phạm, tiêu cực, tham nhũng, Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương đã công bố công khai số điện thoại đường dây nóng, thư điện tử của cơ quan để tiếp nhận, xử lý, xác minh thông tin về đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiêu cực, tham nhũng có liên quan đến THADS.

Tổng cục đã triển khai hỗ trợ trực tuyến yêu cầu THADS và thực hiện cơ chế một cửa tại 63 tỉnh, thành phố. Kết quả bước đầu cho thấy, việc triển khai thí điểm yêu cầu tiếp nhận THADS trực tuyến, thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan thi hành án đã giảm tải thời gian, công sức của nhân dân, nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động THADS, góp phần phòng chống tham nhũng.

“Toàn hệ thống THADS đã cơ bản thực hiện nghiêm các quy định về công khai, dân chủ trong công tác cán bộ, từ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức”, Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi cho biết.

Cụ thể, trong 5 năm qua, Tổng cục đã thực hiện tinh giản 167 công chức do năng lực còn hạn chế, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 4 Cục trưởng Cục THADS và hàng nghìn lượt công chức là kế toán, thủ kho, thủ quỹ, chấp hành viên, thu hồi cho Nhà nước hơn 2,8 tỷ đồng qua các cuộc thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Bộ Tư pháp…

Đề cập đến giải pháp phòng chống tiêu cực, tham nhũng và ngăn ngừa vi phạm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp) Nguyễn Quang Thái cho rằng, cần phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát lại các khâu trong công tác cán bộ còn vấn đề gì bất cập thì sửa đổi để làm tốt khâu phòng ngừa vi phạm và phòng chống tham nhũng trong hệ thống THADS; bám sát các quy định liên quan đến công tác cán bộ; thanh tra, kiểm tra, giám sát và đánh giá vi phạm. Theo đó, hết năm 2019, 100% các đơn vị của Bộ Tư pháp phải được kiểm tra đối với công tác tổ chức cán bộ trong toàn ngành Tư pháp nói chung và hệ thống THADS nói riêng. “Xử lý vi phạm phải làm nghiêm, nếu chúng ta không xử lý thì chính chúng ta cũng đang vi phạm”, ông Thái nói.

Tiếp tục nâng cao năng lực, phẩm chất cán bộ THADS

Về các nhiệm vụ, giải pháp công tác này của hệ thống THADS, ông Mai Lương Khôi cho rằng, phải tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp của cán bộ, công chức, chấp hành viên toàn hệ thống THADS; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, từng bước hạn chế, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan THADS, xây dựng hệ thống THADS trong sạch, vững mạnh.

Muốn vậy, toàn hệ thống THADS phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, công tác nêu gương trong phòng chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, nhất là kiểm tra chuyên đề như quản lý tài chính cơ quan, quản lý tài sản tang vật; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; đổi mới công tác cán bộ, kiên quyết loại ra khỏi hệ thống THADS những cán bộ, công chức có sai phạm, phẩm chất kém, không đáp ứng yêu cầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức THADS; tăng cường công tác kiểm soát các hoạt động của các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá trong quá trình tổ chức THA; chú trọng công tác thu hồi tiền, tài sản tham nhũng, tài sản của Nhà nước trong các vụ án xâm phạm các quy định về quản lý kinh tế; rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến nghiệp vụ THADS.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh nhấn: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống THADS đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, đạt những kết quả bước đầu, nhất là trong phòng ngừa, công khai, minh bạch hoá, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài sản công.

Vì vậy, công tác THADS có nhiều chuyển biến tích cực, kỷ luật và kỷ cương, ý thức trách nhiệm, nền nếp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo, công chức, chấp hành viên trong phòng chống tham nhũng trong THADS, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế cần khắc phục. Đó là, chất lượng nguồn nhân lực của Hệ thống THADS chưa cao so với mặt bằng cơ quan tư pháp, năng lực và phẩm chất của một số cán bộ, chấp hành viên chưa đáp ứng yêu cầu; việc chủ động phát hiện và xử lý vi phạm ở cấp Chi cục chưa cao…

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh yêu cầu toàn Hệ thống THADS phải triển khai đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành đối với công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng; tăng cường giám sát, kiểm tra để phòng ngừa tiêu cực; tiếp tục công khai, minh bạch thủ tục hành chính, quy trình trong công tác; củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan THADS; đổi mới công tác đánh giá cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; làm tốt công tác dân chủ trong hoạt động của cơ quan THADS.

Lê Sơn