(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải vừa công bố dự thảo Thông tư quy định việc hướng dẫn, trợ giúp, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật khi tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải công cộng.

Đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật cho người khuyết tật tham gia giao thông công cộng.

Trước hết về cơ sở hạ tầng, dự thảo quy định tại các điểm dừng, đỗ, nhà chờ, bến, nhà ga phải có lối vào hoặc thiết bị trợ giúp phù hợp để người khuyết tật tiếp cận sử dụng. Tại các khu vực ngồi chờ phải bố trí chỗ cho các đối tượng ưu tiên trong đó có người khuyết tật.

Đối với các công trình công cộng trong bến, nhà ga như: khu bán vé, khu dịch vụ, khu vệ sinh, thang máy, điểm rút tiền, lối thoát nạn phải tính đến nhu cầu sử dụng của người khuyết tật. Tại lối vào các công trình công cộng phải bảo đảm tiêu chuẩn tiếp cận; khu vực chỗ dành cho đối tượng ưu tiên phải có ký hiệu, biển báo để người khuyết tật nhận biết, sử dụng…

Dự thảo quy định, các tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, khai thác sử dụng điểm dừng, đỗ, nhà chờ, bến, nhà ga đã xây dựng từ trước khi văn bản này có hiệu lực phải có trách nhiệm lập kế hoạch cải tạo, đảm bảo điều kiện hạ tầng cho người khuyết tật tham gia giao thông công cộng.

Đồng thời, dự thảo quy định người khuyết tật khi đi lại bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng được ưu tiên mua vé tại cửa bán vé, được sử dụng chỗ ngồi dành cho các đối tượng ưu tiên. 

Tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng phải có trách nhiệm trợ giúp, hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho người khuyết tật. Hỗ trợ người khuyết tật nặng khi lên, xuống phương tiện và sắp xếp hành lý khi cần thiết…

Dự thảo khuyến khích tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng tổ chức bộ phận, cổng thông tin để tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn, trả lời và trợ giúp người khuyết tật tham gia giao thông cộng cộng.

Ngoài ra, dự thảo quy định khi tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải công cộng, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng còn được miễn giảm giá vé theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, mức giảm giá vé, giá dịch vụ cho người khuyết tật do tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng tự xây dựng và công bố thực hiện nhưng không được thấp hơn mức giảm giá vé quy định tại Điều 12, Nghị định 28/2012/NĐ-CP.

Trần Mạnh

Tin liên quan:

> Miễn, giảm giá vé giao thông công cộng cho người khuyết tật nặng

> Đối tượng người tàn tật được hưởng trợ cấp hàng tháng

> Chế độ hưu trí đối với người khuyết tật

> Mức trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng tự phục vụ

> Mong muốn quảng bá tranh của một người khuyết tật