(Chinhphu.vn) - Ngày 22/7, tại Hà Nội, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) và Cục Phòng chống Ma túy và Thực thi Pháp luật Quốc tế (Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ) đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường năng lực thực thi pháp luật thủy sản.

Các hoạt động hợp tác sẽ được triển khai theo Bản ghi nhớ này bao gồm: Xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác/dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan thực thi pháp luật thủy sản của Việt Nam để phòng chống và ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các tội phạm liên quan đến nghề cá, cung cấp thông tin về đào tạo, kỹ thuật điều tra hoặc giáo dục thực thi pháp luật quốc tế cho các cán bộ thực thi pháp luật.

Bản ghi nhớ còn có việc phối hợp tổ chức các khóa đào tạo và trao đổi chuyên môn trong các lĩnh vực điều tra, kiểm tra và tuần tra trên biển; hỗ trợ kỹ thuật vận hành các thiết bị chuyên dụng, hiện trường tội phạm, kỹ thuật quản lý chứng cứ tội phạm; triển khai chương trình trao đổi chuyên môn về công tác tuần tra tàu cá; hỗ trợ xây dựng các cơ sở đào tạo, huấn luyện do hai bên thỏa thuận, thống nhất.

Những hỗ trợ kỹ thuật của Cục Phòng chống Ma túy và Thực thi Pháp luật Quốc tế sẽ giúp tăng cường năng lực cho Tổng cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư thông qua trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm thực tiễn, cũng như thực hiện các dự án, chương trình hỗ trợ kỹ thuật. Bản ghi nhớ này sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa Việt Nam, Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế nhằm bảo đảm duy trì bền vững nguồn lợi sinh vật biển và đấu tranh phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định.

Dự kiến, tháng 2/2021, Cục Phòng chống Ma túy và Thực thi Pháp luật Quốc tế dự kiến sẽ bàn giao cho Cục Kiểm ngư một trung tâm huấn luyện tại Chi cục Kiểm ngư vùng 5.

Trung tâm này sẽ giúp nâng cao năng lực cho Cục Kiểm ngư cũng như lực lượng kiểm ngư địa phương.

MK