(Chinhphu.vn) - Theo Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng), tính đến cuối tháng 8/2019, đã có 651 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái với tổng công suất lắp đặt 4.277 kWp, tổng sản lượng phát ngược lên lưới lũy kế là 458.985 kWh. PC Đà Nẵng đã thanh toán sản lượng điện mua từ khách hàng với tổng số tiền là 980 triệu đồng.

Ngoài ra, PC Đà Nẵng còn tích cực phối hợp tổ chức các hội thảo với các đơn vị cung cấp pin mặt trời cũng như có các chính sách giảm giá sản phẩm pin mặt trời; cung cấp thông tin về pin mặt trời và đơn vị cung cấp để khách hàng lựa chọn phương án tham gia phù hợp với điều kiện thực tế từng hộ.

Để khuyến khích người dân sử dụng điện mặt trời, TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định lập đề án phát triển điện mặt trời trên mái nhà đến năm 2025, tầm nhìn 2035 nhằm thu thập, đánh giá, xác định khu vực có tiềm năng xây dựng phát triển điện mặt trời trên mái nhà, xác định quy mô và lộ trình phát triển điện mặt trời trên mái nhà TP. Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 2035; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái nhà.

Đề án sẽ bao gồm các nội dung gồm thu thập thông tin dữ liệu về tình hình phát triển năng lượng điện mặt trời; thu thập thông tin dữ liệu, khảo sát về các điều kiện, tình hình kinh tế-xã hội và các yếu tố tác động đến đối tượng nghiên cứu; hiện trạng và phương hướng phát triển nguồn điện và lưới điện; phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố bên ngoài tác động đến đối tượng nghiên cứu; dự báo, định hướng phát triển của đối tượng nghiên cứu trong thời kỳ quy hoạch...

Hoài Thu