(Chinhphu.vn) - Ngày 2/8, Chính phủ Cuba đã công bố một gói điều chỉnh các quy định về đầu tư nước ngoài theo hướng đơn giản hóa các thủ tục phê duyệt đầu tư.

Các quy định mới trên sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/9 tới đây, bao gồm một nghị định và 3 nghị quyết liên quan đến hoạt động của Ủy ban đánh giá kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài, các phương thức trình bày thông tin tài chính và chế độ lao động.

Cụ thể, tiến trình nghiên cứu tính khả thi của dự án đầu tư, trước đây là một yêu cầu bắt buộc trong đề xuất kinh doanh của Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài (Mincex), sẽ được xóa bỏ.

Đồng thời, thời hạn cho việc đánh giá và phê duyệt kinh doanh sẽ được rút ngắn và tiến độ giải ngân vốn sẽ được xác định ngay từ đầu để bảo đảm tiến trình được nhanh gọn.

Từ năm 2014, sau khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài số 118, Cuba đã ký một số hợp đồng trong các lĩnh vực như du lịch, khai thác khoáng sản và một số lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài đã phải lên tiếng về tốc độ chậm trong các quá trình xử lý hồ sơ cũng như đánh giá các doanh nghiệp có vốn nước ngoài của cơ quan chức năng Cuba.

Phát biểu với báo giới, Vụ trưởng Vụ Đầu tư nước ngoài của Mincex Déborah Rivas cho rằng, thay đổi này chắc chắn sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào Cuba.

BT