(Chinhphu.vn) - Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nước này đến Triều Tiên để khảo sát hiện trường Dự án tuyến đường sắt nối cảng Najin (Triều Tiên) với thị trấn Khasan ở vùng Viễn Đông Nga.

Một quan chức của Bộ trên cho biết, việc các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư gián tiếp vào Triều Tiên qua một nước thứ 3 như Dự án xây dựng tuyến đường sắt Najin-Khasan này không thuộc đối tượng áp dụng Lệnh cấm vận kinh tế Triều Tiên mà Hàn Quốc đưa ra ngày 24/5/2010.

Theo quan chức này, Hàn Quốc sẽ xem xét tính chất cũng như ảnh hưởng của dự án đến mối quan hệ hai miền, rồi từ đó quyết định việc cấp phép cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Kim Chung