(Chinhphu.vn) - Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm vừa thông báo kế hoạch cơ bản về việc phát triển quan hệ liên Triều lần thứ 2.

Theo đó, Hàn Quốc quyết định mở rộng đặc khu kinh tế liên Triều và khởi động lại các dự án hợp tác kinh tế khi quan hệ liên Triều được cải thiện.

Trong số 10 mục tiêu trọng tâm cần được thực hiện, có những mục tiêu nổi bật như: Xúc tiến đối thoại cấp chính phủ và thực hiện các thỏa thuận; giải quyết một cách thực tiễn những vấn đề nhân đạo; đưa khu công nghiệp liên Triều hoạt động trở lại bình thường hướng tới phát triển; gìn giữ hòa bình lâu dài và bền vững trên bán đảo này thông qua việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Bộ Thống nhất nước này sẽ xem xét mở rộng đặc khu kinh tế liên Triều cho thấy Seoul sẽ nới lỏng cấm vận kinh tế đối với Triều Tiên vốn được thực thi từ ngày 24/5/2010.

Dựa theo kế hoạch cơ bản này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra kế hoạch thực thi từng giai đoạn vào năm tới.

 

Nguyễn Vũ