(Chinhphu.vn) - Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua một dự thảo luật nhằm hỗ trợ chính quyền các địa phương xây dựng một xã hội không phát thải carbon.

Dự thảo sửa đổi luật về các biện pháp ứng phó với hiện tượng ấm lên toàn cầu, nhằm mục tiêu đến năm 2050 sẽ đạt được xã hội không phát thải carbon trên cả nước.

Dự luật được đề xuất và thông qua tại cuộc họp Nội các, quy định chính phủ trung ương và các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với nhau cũng như với người dân để đạt được mục tiêu trên.

Dự luật đề nghị các thành phố, quận huyện, thị trấn và làng xã trên cả nước cần bàn bạc với người dân và bố trí các khu vực để thúc đẩy các cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo và các sáng kiến kinh doanh khác nhằm đạt được mức phát thải ròng carbon bằng 0.

Theo dự luật, chính quyền các địa phương cần nỗ lực đặt mục tiêu cho việc triển khai năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

Dự thảo luật bổ sung rằng chính quyền địa phương cũng có thể đơn giản hóa thủ tục cấp phép cho những doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường hoặc có đóng góp cho cộng đồng địa phương.

Theo NHK