(Chinhphu.vn) - Tại Nhật Bản, ngày càng có nhiều công ty chấm điểm tín dụng như một phần của dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác.
Điểm tín dụng là một con số thể hiện khả năng trả nợ của một cá nhân. Chỉ số này dựa trên phân tích hàng loạt thông tin cá nhân, như việc chi trả các khoản mua sắm trực tuyến và các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, cũng như các khoản vay.

LINE, công ty cung cấp dịch vụ nhắn tin, sẽ triển khai dịch vụ tài chính bằng việc chấm điểm tín dụng dựa trên dữ liệu của khoảng 78 triệu người dùng.

Công ty sẽ sử dụng chỉ số trên để xác định lãi suất cho vay và hạn mức tín dụng phù hợp với từng cá nhân.

Vào tháng 3 tới, công ty viễn thông NTT Docomo cũng sẽ triển khai dịch vụ cung cấp cho các tổ chức tài chính về điểm tín dụng của các cá nhân dựa trên lịch sử chi trả tiền điện thoại và cách họ sử dụng dịch vụ.

Theo NHK