(Chinhphu.vn) - Việt Nam lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và cam kết thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐBA về chống khủng bố và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên cơ sở tuân thủ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

HĐBA LHQ nghe báo cáo chung của các cơ quan trực thuộc về chống khủng bố và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Chiều ngày 23/11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) họp trực tuyến nghe báo cáo của ba cơ quan trực thuộc.

Đại sứ Tunisia Tarek Ladeb, Chủ tịch Ủy ban 1373 về chống khủng bố, Đại sứ Indonesia Dian Triansyah Djani, Chủ tịch Ủy ban 1267/1989/2253 về ISIL/Da’esh và Ủy ban 1540 về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt báo cáo cuộc họp về công việc của các Ủy ban. Đại sứ Ladeb báo cáo chung về hợp tác giữa các Ủy ban.

Theo Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, các báo cáo nhấn mạnh vai trò bổ trợ lẫn nhau của các Ủy ban nêu trên, tập trung vào việc thu thập thông tin, tình hình, nguy cơ khủng bố nói chung và nguy cơ khủng bố tiếp cận, sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt nói riêng, cũng như theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết liên quan của HĐBA. Mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19, các Ủy ban và nhóm chuyên gia giúp việc đã có các biện pháp khắc phục như phối hợp tổ chức họp trực tuyến, duy trì kênh thông tin liên lạc, trao đổi thường xuyên với các quốc gia, các tổ chức quốc tế, khu vực và các đối tác LHQ khác trong mạng lưới Thỏa thuận điều phối chống khủng bố toàn cầu của LHQ.

Đại sứ Ladeb cho biết, Ủy ban 1373 đang cân nhắc kết hợp thực hiện chuyến thăm và đánh giá cả trực tuyến và trực tiếp, đẩy mạnh đánh giá trên cơ sở báo cáo quốc gia, cập nhật Hướng dẫn kỹ thuật về thực hiện Nghị quyết 1373 và các nghị quyết liên quan, tiếp tục nghiên cứu, đánh giá các xu hướng nổi lên của chủ nghĩa khủng bố.

Đại sứ Djani cho biết, trong năm qua, Ủy ban 1267 phối hợp với các nước rà soát, cập nhật Danh sách trừng phạt ISIL, Da’esh, đã đưa thêm 4 cá nhân và 5 tổ chức vào danh sách, đưa 3 cá nhân khỏi danh sách. Đại sứ Djani cho biết Ủy ban 1540 sẽ thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho các nước trong thực hiện nghĩa vụ về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Các thành viên HĐBA bày tỏ quan ngại về xu hướng các nhóm khủng bố, bao gồm ISIL, Al-Qaida, Da’esh, lợi dụng tình hình bất ổn do dịch COVID-19 để gia tăng hoạt động, nhất là tại các khu vực xung đột, tìm cách kích động bạo lực cực đoan, tuyển mộ và gây quỹ. Các nước đánh giá tốt về sự phối hợp hoạt động giữa các Ủy ban, đề nghị các Ủy ban và các nhóm chuyên gia tiếp tục tìm cách thích nghi với hoàn cảnh mới và đẩy mạnh hoàn thành chương trình làm việc của các Ủy ban, hỗ trợ thực hiện nghị quyết liên quan của HĐBA.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, khẳng định Việt Nam lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và cam kết thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐBA về chống khủng bố và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên cơ sở tuân thủ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Đại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh, cần tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế, loại bỏ các điều kiện thuận lợi cho khủng bố, ngăn ngừa và chấm dứt xung đột, phát triển kinh tế, tăng cường khả năng của các cộng đồng chống lại nguy cơ tuyên truyền bạo lực cực đoan và khủng bố.

Đại sứ Phạm Hải Anh đề nghị các Ủy ban tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật cho các nước trong thực hiện các nghị quyết của HĐBA và hỗ trợ kịp thời phòng ngừa, ứng phó với các thách thức mới nổi lên trong lĩnh vực chống khủng bố và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Các cơ quan trực thuộc do HĐBA thành lập nhằm hỗ trợ thực hiện các nghị quyết của HĐBA, có thành viên là chuyên gia của toàn bộ 15 nước thành viên LHQ. Chủ tịch các cơ quan trực thuộc thường do các nước ủy viên không thường trực đảm nhiệm. Hiện, Đại sứ Tunisia là Chủ tịch Ủy ban 1373, Đại sứ Indonesia là Chủ tịch Ủy ban 1267 và Ủy ban 1540. Việt Nam đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban trừng phạt Nam Sudan, Ủy ban trừng phạt Lebanon và Nhóm công tác không chính thức về các tòa án quốc tế.

Ủy ban 1267/1989/2253 là ủy ban trừng phạt, có chức năng chính trong duy trì danh sách trừng phạt ISIL/Da’esh và các tổ chức, cá nhân liên quan; Ủy ban 1373 có chức năng hỗ trợ, tăng cường năng lực phòng chống khủng bố của các quốc gia; Ủy ban 1540 có chức năng thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 1540 thông qua đối thoại, hỗ trợ hợp tác giữa các nước, tổ chức trong lĩnh vực phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Từ năm 2017, trên cơ sở Nghị quyết 2325 của HĐBA, 3 cơ quan trực thuộc nêu trên có báo cáo chung lên HĐBA về tình hình hợp tác giữa các cơ quan.