(Chinhphu.vn) - Tại cuộc họp của HĐBA LHQ, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Đại diện Phái đoàn Việt Nam tại LHQ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò của phụ nữ và nêu bật các thành tựu của Việt Nam đã đạt được trong thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các vấn đề hòa bình, an ninh nói chung và tiến trình hòa bình nói riêng.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Đại diện Phái đoàn Việt Nam tại LHQ

Ngày 8/3, tại New York, Ireland cùng 11 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), trong đó có Việt Nam, đã đồng tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria về chủ đề 'Bảo đảm sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình do LHQ dẫn dắt'.

Theo Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, đại diện của gần 60 nước và cơ quan của LHQ đã tham dự.

Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình, bà Rosemary DiCarlo nhấn mạnh LHQ đã có nhiều nỗ lực thực hiện mục tiêu này thông qua việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hệ thống của LHQ và cho biết đến nay, nữ chiếm 54% lãnh đạo cấp cao trong các Phái bộ chính trị đặc biệt.

Cuộc họp theo thể thức Arria là một hình thức họp không chính thức của Hội đồng Bảo an nhằm thảo luận về các vấn đề quan trọng, mới nổi, có sự tham dự của các nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng như các nước thành viên LHQ ngoài Hội đồng Bảo an khác và các tổ chức quốc tế.

Phó Tổng Thư ký LHQ chia sẻ ở Afghanistan, phái bộ của LHQ đã hỗ trợ các cuộc thảo luận trên đài phát thanh về sự tham gia của phụ nữ đối với trong các thỏa thuận hòa bình; ở Yemen, LHQ cũng tiến hành một cuộc tham vấn trực tuyến với sự tham dự của hơn 500 phụ nữ và đại diện xã hội dân sự; ở Syria, Iraq và Yemen, các Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ đã sử dụng các cơ chế để đảm bảo các ưu tiên liên quan đến phụ nữ được lồng ghép trong các cuộc thảo luận.

Tuy nhiên, để đẩy mạnh sự tham gia của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình, LHQ cần có nguồn tài chính đầy đủ và bền vững (Quỹ Xây dựng hòa bình của LHQ phân bổ 40% nguồn lực cho các sáng kiến về giới) và sự cần thiết phải thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược lâu dài nhằm đảm bảo kết quả bền vững.

Các nước tham gia cuộc họp nhất trí cho rằng việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình có ý nghĩa vô cùng quan trọng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xóa bỏ các rào rản đối với phụ nữ trong lĩnh vực hòa bình, an ninh cũng như nghiêm túc thực hiện đầy đủ và toàn diện các trụ cột của chương trình nghị sự WPS ở cấp quốc gia và khu vực.

Các nước cũng chia sẻ các biện pháp và kinh nghiệm như nâng cao nhận thức, xây dựng kế hoạch hành động quốc gia, tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực, thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền năng và hỗ trợ phát triển cho phụ nữ trong các tất cả các giai đoạn của tiến trình hòa bình.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Đại diện Phái đoàn Việt Nam tại LHQ nêu các thành tựu và các thách thức hiện nay đối với việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình.

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh cần tiếp tục nâng cao nhận thức chung về sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ vào các tiến trình hòa bình ở tất cả các cấp, theo đó quyền, lợi ích và nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái cần được thúc đẩy hơn nữa để bảo đảm phụ nữ là đối tác bình đẳng ngay từ những giai đoạn sớm nhất trong mỗi tiến trình hòa bình và chính trị.

Các nước cần bảo đảm sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng các chính sách, chiến lược và sáng kiến ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế về hòa bình và an ninh, theo đó, phụ nữ phải được trang bị kiến thức và kỹ năng, được trao quyền về chính trị và được tiếp cận để tham gia đầy đủ và bình đẳng vào quá trình ra quyết định và chính sách.

Để đạt kết quả cụ thể và lâu dài, Đại sứ Đặng Đình Quý cho rằng cần tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ các nguồn lực và kinh nghiệm, theo đó kêu gọi cộng đồng các nhà tài trợ thực hiện cam kết dành 15% vốn ODA để hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới ở nước bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Nhân dịp này, Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò của phụ nữ và nêu bật các thành tựu của Việt Nam đã đạt được trong thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các vấn đề hòa bình, an ninh nói chung và tiến trình hòa bình nói riêng.