(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa ký hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 740.000 đô la Úc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong khuôn khổ chương trình Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Australia và Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - Giai đoạn 2 để hỗ trợ tiến hành thực hiện một khảo sát quy mô quốc gia về sử dụng thời gian với mục tiêu cung cấp dữ liệu hỗ trợ hoạch định chính sách về giới.

Cuộc khảo sát này sẽ được thực hiện bởi Tổng cục Thống kê (GSO) với 6.000 đối tượng nam và nữ trên cả nước nhằm thu thập dữ liệu về việc họ sử dụng thời gian hàng ngày trong ngày vào những việc gì.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc cải thiện bình đẳng giới trong giáo dục, y tế, tiếng nói và nâng cao vị thế kinh tế, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức dai dẳng về bình đẳng giới.

WB quan tâm đến các chính sách về giới tại Việt Nam.
Xây dựng một bộ dữ liệu toàn diện về giới là vô cùng quan trọng trong việc giám sát khoảng cách giới và thiết kế các giải pháp một cách hiệu quả.

Trước đó, mặc dù Việt Nam đã xây dựng bộ chỉ số phát triển giới quốc gia từ năm 2011, nhưng gần 2/3 trong những chỉ số này không được phân loại theo giới tính. Trong khi đó, các chỉ số về việc sử dụng thời gian cũng hoàn toàn không có.

Đo lường việc sử dụng thời gian không được trả lương, ví dụ, thời gian dành cho việc nhà  là rất quan trọng để đánh giá sự đóng góp của phụ nữ và nam giới trong các hộ gia đình, và là cơ sở để đưa ra các khoản đầu tư và chính sách có ảnh hưởng đến việc sử dụng thời gian của từng giới có thể làm giảm khoảng cách giới trong kết quả thị trường lao động và thúc đẩy bình đẳng giới.

Bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam phân tích: chúng ta đều biết một trong những lý do chính khiến 40% phụ nữ không tham gia vào thị trường lao động Việt Nam là do thực hiện trách nhiệm chăm sóc gia đình.

Cuộc khảo sát này sẽ cung cấp thêm dữ liệu về thời gian dành cho những công việc không lương và là cơ sở để phân phối lại những công việc này một cách thỏa đáng hơn – vì sự bình đẳng và vì nền kinh tế.

“Australia rất vui mừng được hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và Nhóm Ngân hàng Thế giới thực hiện khảo sát này” , Đại sứ Australia bày tỏ.

Hoạt động này do GSO thực hiện trong khuôn khổ dự án Nâng cao Năng lực Kinh tế cho Phụ nữ Việt Nam. Dự án thực hiện các phân tích toàn diện dựa trên dữ liệu và bằng chứng về những thách thức trong bình đẳng giới và cung cấp các hỗ trợ về mặt chính sách và đầu tư để giải quyết những vấn đề này.

 

Anh Minh