(Chinhphu.vn) - Thuốc chữa bệnh là mặt hàng thuộc nhóm thiết yếu, phải bảo đảm cung ứng trong mọi tình huống.

Thuốc chữa bệnh là mặt hàng thuộc nhóm thiết yếu, phải bảo đảm cung ứng trong mọi tình huống- Ảnh minh họa

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc về vấn đề chủ động sản xuất, phân phối thuốc trong giai đoạn dịch COVID-19.

Thuốc chữa bệnh là mặt hàng thuộc nhóm thiết yếu, phải bảo đảm cung ứng trong mọi tình huống. Để chủ động ứng phó với tình hình, Cục Quản lý dược yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc (bao gồm các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ) chủ động lên phương án sản xuất, kinh doanh để giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ phải dừng, hoặc gián đoạn hoạt động do có nhân viên phải thực hiện cách ly y tế.

Các cơ sở phải kịp thời bố trí cán bộ có trình độ tương đương thay thế trong trường hợp các cán bộ chủ chốt (người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về bảo đảm chất lượng thuốc, thủ kho...) vắng mặt để bảo đảm hoạt động sản xuất, cung ứng thuốc. Đồng thời, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về vận chuyển thuốc, nguyên liệu làm thuốc quy định tại các hướng dẫn Thực hành tốt GPs và các quy định bảo đảm phòng chống lây nhiễm COVID-19 của địa phương.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các nội dung trên đối với các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn. Xây dựng các biện pháp hỗ trợ, đề nghị chính quyền địa phương, các cơ sở khám chữa bệnh tại địa phương hỗ trợ hoạt động phân phối thuốc của doanh nghiệp trong trường hợp bắt buộc hạn chế đi lại hoặc phải cách ly để bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời.

Trước đó, vào cuối tháng 3, Cục Quản lý dược cũng đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, y tế ngành về việc bảo đảm cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

TB