(Chinhphu.vn) - Thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm giữa các bệnh viện (BV), số lượng xét nghiệm sẽ giảm đáng kể. Điều này sẽ giúp tiết kiệm nhiều thời gian, tiền bạc cho người bệnh, đồng thời cũng giảm quá tải BV.

Hệ thống xét nghiệm của các BV phải được chuẩn hóa để có thể công nhận kết quả lẫn nhau. Ảnh: hcmcpv.org.vn
Năm 2017 các BV trên toàn quốc đã thực hiện hơn 528,7 triệu xét nghiệm, tăng 1,02% so với năm 2016. Trong đó, xét nghiệm ở BV tuyến tỉnh chiếm 51%, BV tuyến Trung ương 22% và 20% thuộc về các BV tuyến huyện.

“Nếu thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm giữa các BV, số lượng xét nghiệm sẽ giảm đáng kể. Điều này sẽ giúp tiết kiệm nhiều thời gian, tiền bạc cho người bệnh, đồng thời cũng giảm quá tải BV”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định điều này tại Hội nghị tổng kết thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm và hoàn tất liên thông kết quả xét nghiệm, vừa được tổ chức tại TPHCM.

Vì vậy, các BV cần đẩy nhanh tiến độ liên thông xét nghiệm nhằm giảm phiền hà, tiết kiệm chi phí cho người bệnh, nguồn lực của xã hội, đồng thời hội nhập mạng lưới kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong khu vực và thế giới.

Để làm được điều này, trước hết cần phải chuẩn hóa hệ thống xét nghiệm tại các phòng xét nghiệm của các BV trên toàn quốc, từ đó các BV mới có thể công nhận kết quả lẫn nhau, cũng như đảm bảo chất lượng của các kết quả xét nghiệm.

Tiêu chuẩn thứ 2 để liên thông kết quả xét nghiệm thuận lợi là đội ngũ nhân lực làm việc trong các phòng xét nghiệm phải có trình độ tương đương nhau trên toàn quốc.

Trước các yêu cầu này, Bộ Y tế đã giao các trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm của 3 miền khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn đánh giá và bộ tiêu chí cho các phòng xét nghiệm trong cả nước; xây dựng, ban hành, chỉ đạo việc triển khai, đào tạo đánh giá viên, công bố kết quả đánh giá, tiếp tục đề xuất các chính sách liên quan đến kiểm chuẩn xét nghiệm. Đồng thời yêu cầu các trung tâm kiểm chuẩn hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn, đào tạo, giám sát, chương trình ngoại kiểm cho các BV.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định QĐ 316/TTG-CP phê duyệt đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025. Theo đó, từ ngày 31/7/2018, 38 BV tuyến Trung ương trên toàn quốc chính thức liên thông kết quả xét nghiệm.

Lộ trình đến ngày 31/12/2018 sẽ thực hiện liên thông đối với các phòng xét nghiệm cùng mức chất lượng trong phạm vi tỉnh và đến năm 2025 thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm trên toàn quốc.

Đến nay, về cơ bản các cơ sở y tế tuyến Trung ương và tuyến tỉnh khu vực phía Nam đã sẵn sàng cho thời điểm tháng 12/2018 liên thông kết quả xét nghiệm các BV tuyến Trung ương và BV hạng 1.

BT