(Chinhphu.vn) - Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), nước sạch, nhà vệ sinh cơ bản và thực hành vệ sinh tốt là điều kiện quan trọng cho phát triển của trẻ em. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn có những đối tượng có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nước và vệ sinh.

Nước sạch, nhà vệ sinh cơ bản và thực hành vệ sinh tốt là điều kiện quan trọng cho phát triển
của trẻ em. Ảnh minh họa

Cụ thể, theo UNICEF, hiện tượng phóng uế bừa bãi vẫn ghi nhận nhiều ở các cộng đồng nông thôn cùng với việc sử dụng nhà vệ sinh dưới mức tiêu chuẩn; hơn 9,5 triệu người phóng uế vào môi trường xung quanh, làm ô nhiễm nguồn nước.

Bên cạnh đó, mức độ rửa tay với xà phòng và nước sạch ở những thời điểm quan trọng còn thấp. Điều này thường thấy trong cộng đồng các hộ nghèo và các nhóm dân tộc thiểu số, và tiêu chảy là nguyên nhân chính gây ra 10% trẻ em dưới 5 tuổi tử vong.

Thời gian vừa qua, chọn tỉnh Hà Nam để thí điểm triển khai, Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã được triển khai góp phần giúp nhiều hộ gia đình nông thôn đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình nhà tiêu hợp vệ sinh.

Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh Hà Nam đã có hơn 3.200 nhà tiêu hợp vệ sinh được xây mới, trong đó Chương trình hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo, chính sách, cận nghèo 515 hộ, mỗi hộ 1 triệu đồng/nhà tiêu; xây dựng 5 xã vệ sinh toàn xã đạt tiêu chí; 100% hộ gia đình có nhà tiêu, trong đó trên 70% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh; trường học, trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; duy trì xây dựng 7 xã đạt vệ sinh toàn xã bền vững.

Đây là tiền đề quan trọng giúp tỉnh Hà Nam từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo thạc sĩ Phạm Bá Phong, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, địa phương này là một trong những tỉnh được chọn thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2013 - 2017. Trong chương trình có một hợp phần quan trọng là hợp phần vệ sinh với mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và góp phần bảo vệ sức khỏe, chất lượng sống cho người dân nông thôn.

Trên cơ sở đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tiến hành kiểm tra giám sát các hộ gia đình thuộc diện được Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; mở các lớp tập huấn về nâng cao năng lực truyền thông thay đổi hành vi cho các cán bộ trung tâm y tế tuyến huyện và lãnh đạo các xã, nhân viên y tế thôn xóm và các hộ gia đình thuộc chương trình.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn đẩy mạnh hướng dẫn người dân các kỹ thuật xây dựng nhà tiêu và cách sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đồng thời, chỉ rõ cho người dân biết, việc sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh chính là nguyên nhân gây nên một số bệnh dịch tiêu hóa ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình và cộng đồng.

Tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu trong năm 2018, sẽ lựa chọn 5 xã thực hiện “vệ sinh toàn xã," hỗ trợ xây mới 2.500 nhà tiêu hộ gia đình hợp vệ sinh; đảm bảo 75,5% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% trạm y tế có công trình nước sạch và nhà tiêu đạt quy chuẩn để đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người dân.

Vũ Khoa