(Chinhphu.vn) – Ngày 18/11, Thanh tra Bộ Y tế đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng thưởng nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam, 55 năm ngày thành lập Ban Thanh tra thuộc Bộ Y tế. 


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thanh tra Bộ Y tế. Ảnh: VGP/Hiền Minh

55 năm qua, thanh tra y tế đã có những bước phát triển vượt bậc, có những đóng góp quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về y tế. Công tác thanh tra y tế từ chỗ thanh tra việc thực hiện các chế độ chính sách và xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo là chính, đến nay đã mở rộng sang tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế, bao gồm cả thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ 2006 - 2010, sau khi thanh tra y tế được kiện toàn theo các quy định của Chính phủ, công tác thanh tra y tế đã chuyển từ thanh tra vụ việc bị động sang thanh tra theo kế hoạch và mang tính dự phòng, kết hợp với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc giải quyết đơn; gắn công tác thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng.

Về công tác tiếp dân, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành y tế cả nước đã tiếp nhận và giải quyết hàng vạn lượt đơn thư. Đặc biệt, trong 10 năm trở lại đây, thanh tra ngành y tế đã tập trung giải quyết cơ bản dứt điểm các trường hợp đơn thư kéo dài. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra đã tham mưu cho lãnh đạo bộ xây dựng kế hoạch hành động hằng năm, góp phần hạn chế và kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng có hiệu quả.

Hiện nay, hầu hết các địa phương đều xây dựng mạng lưới cộng tác viên tuyến huyện. Riêng lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, từ năm 2016 Chính phủ đã thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn; thí điểm thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm tuyến tỉnh. Đến nay, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được giao thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn.

Với những thành tích đạt được, Thanh tra y tế đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; một số tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra Bộ Y tế được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba. Cùng đó, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen; Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương cho một số tập thể, cá nhân Thanh tra Bộ Y tế.

Tại lễ đón nhận Huân chương, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, để làm tốt công tác thanh tra trong thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về y tế và các quy định về thanh tra, xử lý vi phạm hanh chính trong lĩnh vực y tế. Thanh tra Bộ cần chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ ban hành đầy đủ các quy định quy trình thanh tra trên mọi lĩnh vực. 

“Chúng ta phải kiện toàn về tổ chức, tăng cường lực lượng Thanh tra y tế từ Trung ương đến địa phương. Đề nghị các địa phương quan tâm phát triển cả mạng lưới những người làm cộng tác viên thanh tra tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã”, Bộ trưởng nói.

Thuý Hà

Thanh tra ngành y tế đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Chinhphu.vn) – Ngày 18/11, thanh tra Bộ Y tế đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng thưởng nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam, 55 năm ngày thành lập Ban Thanh tra thuộc Bộ Y tế. Đến dự có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước.

55 năm qua, thanh tra y tế đã có những bước phát triển vượt bậc, có những đóng góp quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về y tế. Công tác thanh tra y tế từ chỗ thanh tra việc thực hiện các chế độ chính sách và xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo là chính, đến nay đã mở rộng sang tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế, bao gồm cả thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ 2006 - 2010, sau khi thanh tra y tế được kiện toàn theo các quy định của Chính phủ, công tác thanh tra y tế đã chuyển từ thanh tra vụ việc bị động sang thanh tra theo kế hoạch và mang tính dự phòng, kết hợp với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc giải quyết đơn; gắn công tác thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng.

Về công tác tiếp dân, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành y tế cả nước đã tiếp nhận và giải quyết hàng vạn lượt đơn thư. Đặc biệt, trong 10 năm trở lại đây, thanh tra ngành y tế đã tập trung giải quyết cơ bản dứt điểm các trường hợp đơn thư kéo dài. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra đã tham mưu cho lãnh đạo bộ xây dựng kế hoạch hành động hằng năm, góp phần hạn chế và kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng có hiệu quả.

Hiện nay, hầu hết các địa phương đều xây dựng mạng lưới cộng tác viên tuyến huyện. Riêng lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, từ năm 2016 Chính phủ đã thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn; thí điểm thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm tuyến tỉnh. Đến nay, cả nước có chí tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn.

Với những thành tích đạt được, sáng nay, thanh tra y tế đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; một số tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra Bộ Y tế được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba. Cùng đó, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen; Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương cho một số tập thể, cá nhân Thanh tra Bộ Y tế.

Tại lễ đón nhận Huân chương, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, để làm tốt công tác thanh tra trong thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về y tế và các quy định về thanh tra, xử lý vi phạm hanh chính trong lĩnh vực y tế. Thanh tra Bộ cần chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ ban hành đầy đủ các quy định quy trình thanh tra trên mọi lĩnh vực. 

“Chúng ta phải kiện toàn về tổ chức, tăng cường lực lượng thanh tra y tế từ Trung ương đến địa phương. Đề nghị các địa phương quan tâm phát triển cả mạng lưới những người làm cộng tác viên thanh tra tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã”, Bộ trưởng nói.

Thanh tra ngành y tế đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Chinhphu.vn) – Ngày 18/11, thanh tra Bộ Y tế đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng thưởng nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam, 55 năm ngày thành lập Ban Thanh tra thuộc Bộ Y tế. Đến dự có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước.

55 năm qua, thanh tra y tế đã có những bước phát triển vượt bậc, có những đóng góp quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về y tế. Công tác thanh tra y tế từ chỗ thanh tra việc thực hiện các chế độ chính sách và xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo là chính, đến nay đã mở rộng sang tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế, bao gồm cả thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ 2006 - 2010, sau khi thanh tra y tế được kiện toàn theo các quy định của Chính phủ, công tác thanh tra y tế đã chuyển từ thanh tra vụ việc bị động sang thanh tra theo kế hoạch và mang tính dự phòng, kết hợp với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc giải quyết đơn; gắn công tác thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng.

Về công tác tiếp dân, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành y tế cả nước đã tiếp nhận và giải quyết hàng vạn lượt đơn thư. Đặc biệt, trong 10 năm trở lại đây, thanh tra ngành y tế đã tập trung giải quyết cơ bản dứt điểm các trường hợp đơn thư kéo dài. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra đã tham mưu cho lãnh đạo bộ xây dựng kế hoạch hành động hằng năm, góp phần hạn chế và kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng có hiệu quả.

Hiện nay, hầu hết các địa phương đều xây dựng mạng lưới cộng tác viên tuyến huyện. Riêng lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, từ năm 2016 Chính phủ đã thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn; thí điểm thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm tuyến tỉnh. Đến nay, cả nước có chí tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn.

Với những thành tích đạt được, sáng nay, thanh tra y tế đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; một số tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra Bộ Y tế được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba. Cùng đó, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen; Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương cho một số tập thể, cá nhân Thanh tra Bộ Y tế.

Tại lễ đón nhận Huân chương, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, để làm tốt công tác thanh tra trong thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về y tế và các quy định về thanh tra, xử lý vi phạm hanh chính trong lĩnh vực y tế. Thanh tra Bộ cần chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ ban hành đầy đủ các quy định quy trình thanh tra trên mọi lĩnh vực. 

“Chúng ta phải kiện toàn về tổ chức, tăng cường lực lượng thanh tra y tế từ Trung ương đến địa phương. Đề nghị các địa phương quan tâm phát triển cả mạng lưới những người làm cộng tác viên thanh tra tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã”, Bộ trưởng nói.