(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xác minh và báo cáo sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng.

Văn bản nêu rõ, ngày 19/9/2019 Báo điện tử baovephapluat.vn có đăng bài phản ánh trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân của trẻ sơ sinh con sản phụ Nguyễn Thị Lệ Hiền (có thai lần 4) khi đến sinh con tại Bệnh viện Đa khoa II tỉnh Lâm Đồng vào sáng ngày 19/9/2019.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xác minh thông tin về nội dung Báo đăng và gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của Bệnh viện Đa khoa II tỉnh Lâm Đồng đối với sản phụ Hiền về Bộ Y tế trước ngày 26/9/2019.

Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa II tỉnh Lâm Đồng thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí đối với trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Lệ Hiền; thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng. Xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 11/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ sơ sinh.

Tuệ Văn