Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Đẩy mạnh công khai thủ tục hành chính về đất đai

11:02, 02/07/2014

Kể từ ngày 1/7, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai có hiệu lực thi hành. Nghị định có nhiều bổ sung, điều chỉnh mới nhằm tăng hiệu quả,...

Quy định về hồ sơ địa chính

15:31, 24/06/2014

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

Được xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp

10:04, 24/06/2014

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trong đó...

Ban hành 22 văn bản QPPL trong tháng 5/2014

15:00, 20/06/2014

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 5/2014, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 22 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 18 Nghị định của Chính phủ và 4...

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai

10:15, 14/03/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai Hiến pháp 2013: Cụ thể hóa nhiều nội dung về đất đai

08:29, 08/03/2014

Luật Đất đai được thông qua ngay sau khi Quốc hội thông qua Hiến pháp được xem là đã cụ thể hóa đầy đủ các quy định của Hiến pháp năm 2013. Đây là những vấn đề hết...

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW

15:22, 25/01/2014

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật...

Bộ TNMT lấy ý kiến dự thảo quy định chi tiết Luật Đất đai

16:05, 09/01/2014

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Làm sổ đỏ trên mạng

08:05, 06/12/2013

Làm sổ đỏ trên mạng; sổ đỏ phải ghi cả tên vợ, tên chồng… là những quy định mới liên quan đến quyền sử dụng đất trong Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

18:41, 31/10/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai". Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản Dự án.