Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Hướng dẫn quyết toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

07:02, 25/12/2017

Ông Sơn Vĩnh Phần (Trà Vinh) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn quyết toán hợp đồng xây dựng theo hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Hướng dẫn tính chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật

08:02, 22/12/2017

Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật được xác định trên cơ sở định mức chi phí thẩm tra thiết kế và định mức chi phí thẩm tra dự toán theo công bố tại Quyết...

Chủ đầu tư có thể tự thực hiện khảo sát xây dựng

08:02, 23/12/2017

Chủ đầu tư thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế xây dựng; trường hợp chủ đầu tư không...

Thẩm quyền điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình

10:02, 19/12/2017

Ông Võ Ngọc Nam (Sở Tài chính Ninh Thuận) đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền điều chỉnh thiết kế thi công, dự toán đối với dự án lập báo cáo kinh tế...

Chủ đầu tư được lựa chọn đơn vị thẩm tra

10:02, 18/12/2017

Ban quản lý dự án khu vực của ông Vũ Ngọc Nam (Điện Biên) làm chủ đầu tư 1 công trình. Căn cứ Khoản 2, Điều 10 Thông tư 18/2016/TT-BXD, trước khi trình thẩm định báo cáo kinh...

Trường hợp nào phải điều chỉnh chủ trương đầu tư?

08:02, 19/12/2017

Cơ quan của ông Lê Hoàng Tuấn (Đồng Tháp) đang thực hiện dự án nhóm C, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật. Trong thời gian thực hiện, dự án thay...

Chưa có chứng chỉ năng lực, DN có được tham gia công trình?

08:02, 04/12/2017

Công ty của ông Lê Vương Ngọc (Thanh Hóa) chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III lĩnh vực thiết kế xây dựng. Công ty nhận được công trình thiết kế dân dụng hạng...

Có thể tách dự án khi điều chỉnh tổng mức đầu tư?

08:11, 22/11/2017

Trong trường hợp phát sinh chi phí làm vượt giá trị tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt thì trình người quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh.

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho DN mới thành lập

07:02, 08/11/2017

Công ty mới thành lập có thể được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III khi đáp ứng được điều kiện về nhân sự trong tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị...

Quy định mới về quyết toán kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất

16:01, 03/11/2017

Từ ngày 10/11/2017, việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất được thực hiện theo quy định tại...