Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Chi phí lập hồ sơ mời thầu khi thuê tư vấn

16:02, 22/03/2018

Ông Ngô Văn Trường (Điện Biên) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xác định định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trường hợp phải thuê tư vấn đấu thầu.

Căn cứ lập đơn giá dự thầu

10:02, 29/05/2018

Nhà thầu có thể căn cứ vào lợi thế, chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu để lập đơn giá dự thầu; đơn giá dự thầu có thể cao hoặc thấp hơn đơn giá...

Cơ quan nào duyệt dự toán gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư?

09:02, 23/01/2018

Bà Phạm Ánh Hồng (Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận Hải An, TP. Hải Phòng) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số thắc mắc về thẩm quyền thẩm định, phê...

Bước đột phá cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng

14:32, 30/12/2017

Năm 2017 là năm có bước đột phá của Bộ Xây dựng trong công tác Cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) về lĩnh vực Xây dựng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản...

Hướng dẫn quyết toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

07:02, 25/12/2017

Ông Sơn Vĩnh Phần (Trà Vinh) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn quyết toán hợp đồng xây dựng theo hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Hướng dẫn tính chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật

08:02, 22/12/2017

Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật được xác định trên cơ sở định mức chi phí thẩm tra thiết kế và định mức chi phí thẩm tra dự toán theo công bố tại Quyết...

Chủ đầu tư có thể tự thực hiện khảo sát xây dựng

08:02, 23/12/2017

Chủ đầu tư thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế xây dựng; trường hợp chủ đầu tư không...

Thẩm quyền điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình

10:02, 19/12/2017

Ông Võ Ngọc Nam (Sở Tài chính Ninh Thuận) đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền điều chỉnh thiết kế thi công, dự toán đối với dự án lập báo cáo kinh tế...

Chủ đầu tư được lựa chọn đơn vị thẩm tra

10:02, 18/12/2017

Ban quản lý dự án khu vực của ông Vũ Ngọc Nam (Điện Biên) làm chủ đầu tư 1 công trình. Căn cứ Khoản 2, Điều 10 Thông tư 18/2016/TT-BXD, trước khi trình thẩm định báo cáo kinh...

Trường hợp nào phải điều chỉnh chủ trương đầu tư?

08:02, 19/12/2017

Cơ quan của ông Lê Hoàng Tuấn (Đồng Tháp) đang thực hiện dự án nhóm C, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật. Trong thời gian thực hiện, dự án thay...