Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Góp phần rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng

17:53, 09/12/2021

Những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng qua các nhiệm kỳ, nhất là sau Đại hội XI, XII, XIII của Đảng góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

18:42, 09/12/2021

Sáng 9/12, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú...

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người

13:59, 09/12/2021

Ngay sau hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn...

Xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh mẫu mực, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

11:00, 09/12/2021

Quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ quân đội đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, cụ thể hóa bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết và chương trình hành động để tăng cường củng cố,...

Đảng viên phải gương mẫu, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, nhân dân

10:33, 09/12/2021

Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là hai văn kiện rất quan trọng, triển khai thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao sẽ góp phần xây dựng Đảng...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt

10:15, 09/12/2021

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn và được...

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

09:06, 09/12/2021

Sáng nay (9/12), Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai Kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được khai mạc trọng thể tại hội trường Diên...

Xây dựng chỉnh đốn Đảng với công tác công an

08:31, 09/12/2021

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác công an” của Đại tướng...

Công an nhân dân tiếp tục nâng cao công tác Đảng, công tác chính trị

17:57, 07/12/2021

Công tác Đảng, công tác chính trị có vị trí, vai trò rất quan trọng, là công tác cơ bản của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương nhằm giữ vững và...

Tổng Bí thư trao Quyết định nghỉ chế độ cho 6 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII không tái cử khóa XIII

14:24, 27/11/2021

Sáng 27/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì và trao quyết định nghỉ chế độ cho các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII không tái cử...