Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Đề xuất Quy chế quản lý tài chính đối với VDB

18:27, 14/08/2013

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của VDB

17:31, 08/08/2013

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Ngân hàng Phát triển Việt Nam tăng vốn điều lệ

17:50, 05/08/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2013

14:07, 26/07/2013

Chỉ thị triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính

15:00, 09/07/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Kết quả bước đầu triển khai Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ

16:06, 08/07/2013

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP trong lĩnh vực tài chính-ngân sách Nhà nước.