Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức Tổng cục Môi trường

16:44, 10/07/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ này.

Quy định mới về phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

11:04, 04/07/2017

Từ ngày 1/8/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2017/TT-BTC do Bộ...

Phí thẩm định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá dự kiến 3,5 triệu đồng

15:50, 27/06/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng...

Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường

15:49, 19/05/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 35/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục...

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

10:26, 04/05/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Phí xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

11:03, 20/04/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế...

Quảng cáo phân bón phải nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo

15:46, 12/04/2017

Quy định về quảng cáo phân bón đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tại dự thảo Nghị định về quản lý phân bón nhằm quản lý hiệu quả hoạt động này.

Chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

10:05, 04/04/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá theo Luật Đấu giá tài...

Đề xuất mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường

10:34, 22/02/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi...

Đề xuất mới về phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

14:49, 10/02/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.