Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường

15:49, 19/05/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 35/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục...

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

10:26, 04/05/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Phí xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

11:03, 20/04/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế...

Quảng cáo phân bón phải nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo

15:46, 12/04/2017

Quy định về quảng cáo phân bón đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tại dự thảo Nghị định về quản lý phân bón nhằm quản lý hiệu quả hoạt động này.

Chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

10:05, 04/04/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá theo Luật Đấu giá tài...

Đề xuất mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường

10:34, 22/02/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi...

Đề xuất mới về phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

14:49, 10/02/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất rượu

15:25, 06/01/2017

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 299/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép...

Thẩm định cấp phép sản xuất chất phóng xạ mức phí 60 triệu đồng

09:09, 30/12/2016

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Thẩm định quảng cáo thuốc, mỹ phẩm mức phí 1,8 triệu đồng/hồ sơ

12:34, 29/12/2016

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.