Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Đề xuất Quy chế quản lý tài chính đối với VDB

18:27, 14/08/2013

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của VDB

17:31, 08/08/2013

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Ngân hàng Phát triển Việt Nam tăng vốn điều lệ

17:50, 05/08/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020.