Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Nhân sự UBND 2 tỉnh Quảng Ninh, Sơn La

14:32, 22/08/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Quảng Ninh và Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Nhân sự mới tỉnh Ninh Bình

15:36, 21/08/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

Thay đổi nhân sự UBND Thành phố Hồ Chí Minh

17:00, 20/08/2013

Thủ tướng Chính phù vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016.

Nhân sự UBND tỉnh Đắk Lắk

14:49, 19/08/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiện Ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Nhân sự UBND tỉnh Vĩnh Phúc

15:34, 15/08/2013

Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Kiên Giang

18:26, 14/08/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Tiền Giang

15:29, 13/08/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Nhân sự UBND tỉnh Tây Ninh

07:20, 10/08/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Hải Dương và TP Cần Thơ

16:28, 09/08/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Hải Dương và thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Đắk Nông

07:31, 09/08/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016.