Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Ban hành Điều lệ mẫu của công ty TNHH Nhà nước một thành viên

16:00, 17/03/2014

Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu vừa được Chính phủ ban hành.

Điều lệ tổ chức, hoạt động của TCty Lương thực miền Bắc

15:30, 04/03/2014

Chính phủ đã ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty VAMC

19:45, 12/02/2014

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Công ty...

Sớm trình dự thảo quy định sửa đổi về bổ nhiệm công chức, viên chức

15:40, 06/02/2014

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ trình Chính phủ 2 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức,...

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính

17:32, 14/01/2014

Tại Quyết định 75/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Hiếu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV

15:09, 24/12/2013

Chính phủ vừa ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Thực hiện chế độ kiểm soát viên Nhà nước đối với EVN

19:40, 18/12/2013

Gần đây, Chính phủ đã ban hành một số Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty quan trọng của Nhà nước với nhiều điểm mới, đáng...

Điểm mới trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinachem

16:44, 24/11/2013

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 190/2013/NĐ-CP về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Nghị định nêu rõ, Chính phủ thống nhất quản lý và thực hiện chức...

Điều lệ tổ chức và hoạt động của VINALINES

15:58, 22/11/2013

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINES) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, VINALINES là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà...

Tổ chức và hoạt động của Vietnam Airlines

16:30, 20/11/2013

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.