Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Nhiều điểm mới về giao đất, cho thuê đất

16:20, 07/02/2014

Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều đổi mới trong công tác giao đất, cho thuê đất. Một trong những điểm mới đáng chú ý là thu hẹp các trường hợp được Nhà nước giao đất có...

Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Bắc Ninh

08:08, 26/01/2014

Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định chuyển mục đích sử dụng 7,05 ha đất trồng lúa để thực hiện 4 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW

15:22, 25/01/2014

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật...

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 20-24/1/2014

08:30, 25/01/2014

Tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm; trước năm 2016, cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện trồng rừng thay thế ngay trong năm 2014; hỗ trợ đột xuất cho...

Chỉ thị của Thủ tướng: Tăng cường thực hiện trồng rừng thay thế

17:42, 24/01/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục...

Thủ tướng chỉ thị triển khai thi hành Luật Đất đai

18:09, 23/01/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển...

Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Cao Bằng

17:41, 23/01/2014

Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Cao Bằng quyết định chuyển mục đích sử dụng 8,16 ha đất trồng lúa để thực hiện Dự án đường vào lối mở Nà Đoỏng, cửa khẩu Trà Lĩnh.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Lào Cai

15:00, 21/01/2014

Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Lào Cai quyết định chuyển mục đích sử dụng 1.504.316 m2 đất trồng lúa và 653.008 m2 đất rừng phòng hộ để thực hiện 103 dự án, công trình.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh

15:26, 16/01/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Trị quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh

16:25, 13/01/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND 2 tỉnh Hòa Bình và Hưng Yên quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn.