Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Quy định về mua hồ sơ mời thầu đối với nhà thầu liên danh

08:02, 30/01/2016

Công ty của ông Nguyễn Ngọc Minh (TP. Hà Nội) tham dự đấu thầu rộng rãi. Sau khi mua hồ sơ mời thầu, để bảo đảm năng lực dự thầu, công ty ông Minh (Công ty A) đã...

Việc chứng minh nguồn lực tài chính đối với nhà thầu liên danh

08:02, 29/01/2016

Ông Phan Chí Thiện, công tác tại một đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ở TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, đề nghị cơ quan giải đáp một số nội dung liên quan đến...

Trường hợp nào phải làm rõ nội dung hồ sơ dự thầu?

14:02, 28/01/2016

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Nguyễn Thuý Vi (tỉnh Cà Mau) và ông Nguyễn Đức Khánh (tỉnh Đồng Nai) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số nội dung liên quan đến quy định về...

Tối đa 2 triệu đồng/hồ sơ mời thầu trong nước

16:40, 31/12/2015

Từ ngày 01/01/2016, việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ được thực hiện theo quy...

Gói thầu nào phải lập phương án kỹ thuật khảo sát riêng?

14:38, 23/12/2015

Bà Phạm Thị Lan công tác tại Ban Quản lý dự án xây dựng công trình nâng cấp kiên cố hóa kênh Đồng Nê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đề nghị giải đáp thắc mắc về việc...

Thông tin nào trong hồ sơ dự thầu được phép điều chỉnh?

10:02, 11/11/2015

Công ty ông Hoàng Văn Vinh (tỉnh Đồng Nai) tham dự gói thầu xây lắp. Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải có 15 công nhân có chứng nhận nghề và tối thiểu 10 người đóng...

Tư vấn quản lý dự án có được tham gia giám sát thi công?

08:02, 09/11/2015

Ông Nguyễn Kim Thiện (TP. Hà Nội) hỏi, đơn vị tư vấn quản lý dự án độc lập có được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công cùng gói thầu do đơn vị quản lý hay...

Tài liệu được bổ sung sau thời điểm đóng thầu

11:02, 06/11/2015

Ông Phạm Văn Tuấn (Đồng Tháp) hỏi: Trường hợp sau khi nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu phát hiện thiếu sót một số tài liệu do lỗi đánh máy và soạn thảo thiếu hồ sơ dự thầu...

Gia hạn thời điểm đóng thầu thế nào?

14:45, 03/11/2015

Trường hợp gói thầu được cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ thì bên mời thầu phải lập phiếu đăng ký thông báo gia hạn thông tin...

Thời hạn ủy quyền trong đấu thầu

10:02, 12/11/2015

Đối với trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu do Phó Giám đốc ký đơn dự thầu và hồ sơ dự thầu thì phải có giấy ủy quyền lập theo Mẫu Giấy ủy quyền trong các...