Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Giáo dục trọng về phát triển năng lực, phẩm chất của người học

09:58, 27/12/2018

Giáo dục đang có một quá trình chuyển mạnh từ “nặng” về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục “trọng” về hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất của người học.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

16:27, 14/12/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

09:58, 11/12/2018

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 73/2018/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

Đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế

16:13, 10/12/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Nghị quyết thí điểm hợp nhất 3 văn phòng

19:26, 30/11/2018

Ngày 29/11, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,...

Trợ giá DN đường sắt phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội

18:01, 27/11/2018

Bộ Giao thông vận tải đang soạn thảo dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận...

Quảng Ngãi nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

09:29, 24/11/2018

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh với kinh phí thực hiện khoảng 450 tỷ đồng.

Hướng dẫn về kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng

15:36, 22/11/2018

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 91/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Có thực hiện mua sắm tập trung từ quỹ phát triển sự nghiệp?

08:02, 12/12/2018

Bà Tôn Thị Nguyệt Vấn công tác tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi. Quỹ là đơn vị hoạt động tự chủ theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP, bảo đảm chi thường xuyên, nguồn kinh phí...

Hướng dẫn về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

15:29, 20/11/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.