Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Có bắt buộc thuê tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật?

14:00, 30/04/2015

Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng đủ điều kiện để thực hiện công tác thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, không thuê tổ chức tư vấn thẩm tra thì kết quả thẩm...

Thế nào là nhà thầu có tư cách hợp lệ?

17:02, 13/03/2015

Bà Nguyễn Thị Hiếu (hieu_hp05@...) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu.

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Luật Xây dựng 2014

16:00, 09/01/2015

Bộ Xây dựng vừa hướng dẫn một số nội dung của Luật Xây dựng trong khi chờ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng 2014.

Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình

12:31, 07/10/2014

Tại dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đã đề xuất một số quy định mới nhằm quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình.

Hội thảo hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014

18:19, 03/10/2014

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để bổ sung hoàn thiện dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014 là nội dung chính của Hội thảo...

Công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng

14:36, 12/09/2014

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BXD quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

Công khai năng lực đơn vị xây dựng công trình

16:26, 07/03/2014

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.