Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Làm rõ phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền hiện nay

14:24, 07/07/2014

Cần phân cấp rõ chính quyền Trung ương làm gì, địa phương làm gì và có việc cả Trung ương và địa phương cùng làm như thế nào. Trên cơ sở đó, xác định trách nhiệm cụ thể...

Xây dựng nền hành chính thống nhất, vững mạnh

17:46, 02/07/2014

Việc sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm mục đích xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, tổ chức tinh gọn, hợp lý,...

Tháo gỡ khó khăn cho DN từ “nút thắt” thủ tục hành chính

08:46, 20/05/2014

Các bộ, ngành, cơ quan Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC làm tiền đề cho việc thay đổi thể chế, cách thức hành xử với hoạt động đầu tư-kinh doanh của DN cũng như...

Thủ tướng Chính phủ định hướng xây dựng 2 Luật

14:11, 27/04/2014

Thủ tướng Chính phủ đã có định hướng xây dựng 2 Luật liên quan đến các cơ quan hành chính Nhà nước, gồm Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương....

Hàng nghìn cây cầu sẽ được quản lý trực tuyến

18:20, 13/04/2014

Phần mềm quản lý cầu (VBMS) dựa trên công nghệ điện toán đám mây cho phép phân cấp, phân quyền trong việc thu thập, cập nhật, phân tích, khai thác và sử dụng dữ liệu, quản lý các...

Xác định tư tưởng chỉ đạo xây dựng Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

11:04, 10/04/2014

Luật Tổ chức Chính phủ là một đạo luật hiến pháp, có chức năng chủ yếu là cụ thể hóa và phát triển hợp logic nội dung và tinh thần các quy định của Hiến pháp có liên...

Xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương - cơ hội và thách thức

08:37, 30/03/2014

Theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương là đổi mới căn bản mô hình tổ chức chính quyền địa phương; đẩy...

Khắc phục bất cập trong đấu thầu qua mạng

17:03, 01/03/2014

Trong 2 năm, cơ quan thí điểm và các đơn vị khác trong cả nước đã thực hiện thành công hơn 1.000 gói thầu qua mạng. Tuy nhiên để hình thức đấu thầu này được áp dụng rộng...

Hoạt động nổi bật của lãnh đạo Chính phủ trong tuần

17:16, 23/02/2014

Những chỉ đạo sát sao, cụ thể trong các lĩnh vực tái cơ cấu doanh nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng thí điểm chính quyền đô thị, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ DN,...

Cho ý kiến Đề án thí điểm chính quyền đô thị TPHCM

17:30, 17/02/2014

Đề án thí điểm chính quyền đô thị của TPHCM cần làm rõ hơn các cơ chế, chính sách trong việc phát huy trách nhiệm của Thành phố với cả nước, xây dựng cơ chế thúc đẩy sự...