Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Có chức danh kế toán trưởng ngân sách cấp huyện?

14:02, 11/09/2017

Bà Hoàng Thị Sinh đang công tác tại Phòng Tài chính-kế hoạch huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La và được giao theo dõi tình hình cấp phát, rút dự toán ngân sách của huyện, lập báo cáo quyết...

Quy định về thay đổi chức danh nghề nghiệp với viên chức

10:02, 26/12/2017

Bà Lê Thị Ngọc Nha làm thư ký các đề án mô hình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, phụ trách kế toán tại Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Trà...

Phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng

16:33, 17/07/2017

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế...

Phó Giám đốc có được kiêm kế toán trưởng?

07:20, 13/07/2017

Ông Nguyễn Xuân Thủy (Bắc Ninh) hỏi, đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu, Phó Giám đốc phụ trách kinh tế có được kiêm kế toán trưởng của đơn vị không?

Điều kiện hưởng phụ cấp trách nhiệm kế toán

07:02, 12/07/2017

Năm 2013, bà Nguyễn Thị Lụa được biên chế làm thủ quỹ tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Ninh. Tháng 10/2016, bà được điều động làm kế toán Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước...

Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp

08:02, 11/07/2017

Bà Nguyễn Thị Xuân Trinh công tác tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định, là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Giao...

Quy định về trợ cấp mất việc và trợ cấp thôi việc

07:20, 01/07/2017

Bà Hoàng Thị Thọ, sinh năm 1972, làm việc tại Công ty CP Vinafor Vinh (Nghệ An) từ năm 1994. Công ty do Nhà nước nắm giữ 63,21% tổng số cổ phần. Hiện bà làm phụ trách kế...

Tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng trong đơn vị Nhà nước

07:20, 28/04/2017

Bà Lý Thị Tuyết Mai (Quảng Ninh) tốt nghiệp ngành kinh tế nông nghiệp, có giấy chứng nhận lớp kế toán trường học 3 tháng. Năm 2016, bà Mai được phân công phụ trách kế toán của Phòng...

Quy định về ủy quyền kế toán trưởng

14:02, 13/03/2017

Bà Trần Minh Trang là kế toán trưởng trường học theo quyết định của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nay nghỉ chế độ thai sản. Bà Trang hỏi, người làm việc thay bà có cần phải có...

Các đơn vị kinh doanh được chủ động làm chứng từ kế toán

11:13, 21/01/2017

Đơn vị kế toán trong hoạt động kinh doanh được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán...