Trang chủ » Kinh tế » Tài chính

18:55, 29/10/2019

Tiếp tục gỡ chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục làm việc với các bộ, ngành có liên quan để rà soát các mặt hàng còn chồng chéo trong quản lý và kiểm tra chuyên ngành.

Phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn tài chính

15:51, 04/07/2016

Từ ngày 05/8/2016, việc phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên...

Sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

12:21, 04/07/2016

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 11/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại...

Hướng dẫn quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

09:25, 04/07/2016

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Hỗ trợ mạnh doanh nghiệp nhưng siết chặt chi ngân sách

09:05, 03/07/2016

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết trong 6 tháng cuối năm Bộ sẽ triển khai quyết liệt việc cải cách thể chế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện...

Nâng hạn mức rút tiền tại ATM

18:50, 02/07/2016

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không được áp đặt hạn mức cho một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 5 triệu đồng.

Quy định việc TCTD mua trái phiếu doanh nghiệp

17:32, 01/07/2016

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

Thay đổi thời hạn hoạt động của 2 ngân hàng nước ngoài

16:09, 30/06/2016

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc thay đổi thời hạn hoạt động ghi tại Điều II Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 26/NH-GP ngày 03/07/1996 do Thống đốc NHNN cấp cho...

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường quản lý thu phí, lệ phí

15:52, 30/06/2016

Bộ Tài chính yêu cầu Cục Thuế các địa phương tăng cường quản lý trước những bất cập, tồn tại trong hoạt động thu phí, lệ phí (trong đó có phí sử dụng đường bộ hoàn vốn các...

Quy định mới về ngân hàng hợp tác xã

11:16, 29/06/2016

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 09/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ngân hàng hợp tác xã.

Quy định lại cơ cấu tổ chức của một số đơn vị Hải quan

17:05, 28/06/2016

Bộ Tài chính vừa ban hành 7 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan.