(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã phê duyệt khoản vay trị giá 149 triệu USD để giúp cải thiện các dịch vụ cơ sở hạ tầng cơ bản và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng đều và bền vững, mang lại lợi ích cho gần 1 triệu người tại 4 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam.

Hỗ trợ của ADB cho Dự án Cơ sở hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng đồng đều ở các tỉnh Bắc Trung Bộ bao gồm một khoản vay thông thường trị giá 52 triệu USD và một khoản vay ưu đãi trị giá 97 triệu USD.

Theo ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, khoản vay của ADB sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng đồng đều và thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua việc hội nhập các thành phố và khu vực nông thôn trong vùng.

Theo ADB, việc phát triển kinh tế tại các tỉnh thuộc dự án (Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị) bị hạn chế bởi cơ sở hạ tầng cơ bản không đồng đều, với tỷ lệ nghèo khổ khá cao, các tỉnh này rất dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Để khắc phục những vấn đề này, dự án sẽ cải thiện tính kết nối giữa các tỉnh bằng việc nâng cấp và xây dựng khoảng 214km tỉnh lộ và huyện lộ thích ứng khí hậu, mang lại lợi ích cho khoảng hơn 900.000 người.

Dự án sẽ thúc đẩy phát triển kinh doanh bằng việc xây dựng và cải tạo cấp nước nông thôn, phòng chống lũ lụt, thủy lợi, và các dịch vụ cảng biển... Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành vào Quý I năm 2023.

Anh Minh