(Chinhphu.vn) - Ngày 10/7, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Hà Nội (HNX), Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và Phó Tổng giám đốc HNX.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã trao Quyết định số 1089/QĐ-BTC điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Như Quỳnh làm thành viên Hội đồng Quản trị HNX, kể từ ngày 4/7/2018.

Đồng thời, Chủ tịch HNX Nguyễn Thành Long đã trao Quyết định số 189/QĐ- HĐQT ngày 9/7/2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị HNX bổ nhiệm ông Nguyễn Như Quỳnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc HNX kể từ ngày 9/7/2018.

Ông Nguyễn Như Quỳnh sinh năm 1976, tốt nghiệp Tiến sĩ kinh tế tại trường Đại học Kobe, Nhật Bản. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ông Quỳnh giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ Tài chính./.

Từ khóa: Bộ Tài chính , quyết định , điều động , bổ nhiệm , Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội , HNX , Thứ trưởng , Huỳnh Quang Hải , Nguyễn Thành Long , Nguyễn Như Quỳnh , Chủ tịch , Tổng giám đốc