(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính cho biết, đã tích cực phối hợp, đôn đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo lộ trình đã đề ra. Tuy nhiên, đến nay tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn còn chậm.

Trong tháng 8/2017, có 7 đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Tính lũy kế 8 tháng, có 33 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với giá trị được phê duyệt 80.636 tỷ đồng. Trong đó, có 10/44 doanh nghiệp thuộc Danh mục doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hoàn thành cổ phần hóa năm 2017 ban hành kèm theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Về kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, Bộ Tài chính cho biết sẽ tập trung triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2016-2020; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp (như: Habeco, Sabeco, Vinamilk...); thực hiện thu về ngân sách nhà nước (NSNN) đủ 60 nghìn tỷ đồng tiền bán bớt cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp theo dự toán NSNN năm 2017 Quốc hội quyết định. 

Chính phủ cũng đặc biệt quan tâm đến tiến độ thoái vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nêu ra nguyên nhân của hạn chế này chính là công tác chỉ đạo, điều hành của một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa quyết liệt trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn. Ngoài ra, có tâm ý e ngại từ một số vụ việc trước đây bị thanh tra, kiểm tra, nên có chuyện đùn đẩy, hỏi ý kiến lên tận Chính phủ; có nơi ngại không muốn làm, sợ sai phạm. Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, sẽ xem xét trách nhiệm của lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ đổi mới sắp xếp doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp theo Chỉ thị 04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Huy Thắng