(Chinhphu.vn) - Cục Hải quan Hà Nội đang triển khai các hoạt động khảo sát thực tế về nghiệp vụ cũng như quy trình trao đổi, tiếp nhận dữ liệu về phương tiện, hành khách và hàng hóa vận tải theo đường hàng không để chuẩn bị các điều kiện triển khai hệ thống một cửa hàng không từ ngày 1/1/2017.

Ảnh minh họa

Đại diện Cục Hải quan Hà Nội cho biết: Triển khai hệ thống một cửa đường hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài là một kế hoạch lớn của đơn vị để thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc triển khai cơ chế một cửa đường hàng không cũng nằm trong kế hoạch cải cách hiện đại hóa của ngành Hải quan, trong lộ trình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia.

Hệ thống một cửa đường hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài khi đi vào hoạt động sẽ đạt được mục tiêu: Tiếp nhận và phản hồi kết quả thông tin khai báo về hàng hóa, hành khách trước các chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không tại Cổng thông tin một cửa quốc gia để làm thủ tục một cửa đối với các cơ quan quản lý nhà nước tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất nhập cảnh; quản lý hàng hóa, hành lý ký gửi, hành khách xuất nhập cảnh sử dụng hệ thống công nghệ thông tin; áp dụng quản lý rủi ro và thực hiện việc lựa chọn tự động soi chiếu trước đối với hàng hóa, hành lý ký gửi của hành khách trên hệ thống. 

Thông qua hệ thống một cửa quốc gia đường hàng không, việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng được thực hiện bằng điện tử, qua đó phục vụ tốt hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý nhà nước về hải quan tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Theo kế hoạch, Cục Hải quan Hà Nội sẽ thực hiện tiếp nhận thông tin manifest và thủ tục điện tử đối với tàu bay xuất nhập cảnh đối với một số hãng hàng không lớn và quản lý rủi ro đường hàng không từ 1/1/2017. Thực hiện toàn diện một cửa quốc gia hàng không từ 1/7/2017. 

Các cơ quan triển khai gồm: Hải quan, Công an cửa khẩu, Cảng vụ, cơ quan Kiểm dịch, Y tế, các hãng hàng không, các doanh nghiệp kinh doanh tại cảng.

N.Linh