(Chinhphu.vn) - Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2020, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách 67.000 tỷ đồng, Cục Hải quan Hải Phòng xác định một trong những giải pháp trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua Chương trình quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp.

Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: TB

Giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí, nâng cao sức cạnh tranh

Trao đổi với phóng viên, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ: Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa của đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, giúp giảm thời gian, chi phí và thủ tục cho doanh nghiệp. Cục đã tích cực mở rộng triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống giám sát hải quan tự động (VASSCM)…

Cục Hải quan Hải Phòng cũng đã đưa quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp ngày càng đi vào thực chất. Cục và các chi cục đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm, gặp gỡ, tiếp xúc với các doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục tại đơn vị để giải đáp chính sách về thuế, hải quan cũng như lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.

Cùng với đó, Hải quan Hải Phòng thường xuyên ban hành các quy định, quy trình nghiệp vụ, cẩm nang hướng dẫn để thống nhất cách thức thực hiện trong toàn đơn vị, tránh sự tùy tiện trong triển khai nhiệm vụ của cán bộ, công chức, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, rút ngắn tối đa thời gian thông quan hàng hóa…

“Phát huy hiệu quả trong thời gian vừa qua, năm 2020, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp; cải tiến phương pháp quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát công việc; nâng cao hiệu quả phối hợp toàn diện trên các lĩnh vực công tác”- Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng cho biết.

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả Chương trình đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, Cục Hải quan Hải Phòng tăng cường gặp gỡ thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp để trao đổi, nắm bắt và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Đồng thời, thông qua công tác phối hợp giúp cộng đồng doanh nghiệp hiểu, chia sẻ, hỗ trợ, hợp tác với cơ quan Hải quan.

Hải quan Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan để tăng năng suất lao động, giảm thời gian tác nghiệp của cán bộ, công chức để đẩy nhanh thời gian thông quan hàng hóa, qua đó tạo thuận lợi, thu hút doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn…

Lản tỏa về cơ sở

Một trong những mục tiêu và cũng là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng Chương trình đối tác Hải quan - Doanh nghiệp được Hải quan Hải Phòng xác định chính là công tác triển khai ở các chi cục hải quan - nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết thủ tục cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 là đơn vị có số thu ngân sách lớn nhất của Cục Hải quan Hải Phòng và cũng là một trong những đơn vị có nhiều sáng kiến, giải pháp trong thực hiện Chương trình đối tác Hải quan - Doanh nghiệp. Chi cục trưởng Trương Bình An cho biết: Để thực hiện hiệu quả Chương trình, Chi cục trưởng trực tiếp gặp gỡ đại diện doanh nghiệp đến làm thủ tục, lắng nghe phản ánh và giải quyết ngay các vướng mắc nếu có. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp có kim ngạch nhập khẩu cao, trị giá lớn, tần suất nhập khẩu nhiều để tuyên truyền về chủ trương của Cục. Đồng thời, trao đổi, hướng dẫn tham gia ký kết bản thỏa thuận, giải quyết các vướng mắc phát sinh hoặc thông báo các chính sách thay đổi ngay sau khi có văn bản mới…

“Chi cục tiếp tục thực hiện việc ký kết bản thỏa thuận với các doanh nghiệp mới đến làm thủ tục. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp trong tháng 2/2020, với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có số lượng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu lớn, đóng góp số thuế cao... nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong giải quyết thông quan hàng hóa để doanh nghiệp yên tâm, tin tưởng làm thủ tục tại Chi cục. Lũy kế số lượng doanh nghiệp đã tham gia ký Bản thỏa thuận là 1.597 doanh nghiệp” - Chi cục trưởng Trương Bình An cho biết.

Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, Chi cục trưởng Trần Mạnh Hùng cho biết: Ngay trong tháng 1/2020, Chi cục đã xây dựng kế hoạch gặp gỡ, tiếp xúc, tập huấn với doanh nghiệp để thực hiện trong năm 2020. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc ký kết bản thỏa thuận quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo các chi cục hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu khác trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng đều cho biết, quán triệt kế hoạch của Cục, các đơn vị xác định phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đặc biệt là tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp theo từng nội dung, chuyên đề cụ thể.

TB