(Chinhphu.vn) - Qua công tác tham vấn giá và kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tăng thu cho ngân sách gần 600 tỷ đồng. 

Ảnh minh họa

Theo Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, do triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách qua các nghiệp vụ tham vấn giá và kiểm tra sau thông quan, tính từ đầu năm đến 31/10/2019, đơn vị đã tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 574 tỷ đồng tiền thuế.

Trong đó, số thuế tăng thu qua công tác tham vấn giá đạt 432,57 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ năm 2018.

Đối với nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, toàn Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tăng thu cho ngân sách hơn 152 tỷ đồng. Trong đó, số thu chủ yếu do Chi cục kiểm tra sau thông quan thực hiện do kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, với số thu hơn 140 tỷ đồng, số còn lại do các chi cục hải quan thực hiện; tăng thu gần 40 tỷ đồng từ việc điều chỉnh mã số hàng hóa xuất nhập khẩu…

Trong những tháng cuối năm, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai các giải pháp chống thất thu qua công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, công tác giá, công tác kiểm tra sau thông quan và thanh tra chuyên ngành, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu nộp ngân sách năm 2019 là 112.900 tỷ đồng./.