(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Theo đó, cơ quan Hải quan đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến các nội dung cam kết có liên quan đến lĩnh vực hải quan cho các đối tượng có liên quan bao gồm các cơ quan quản lý cấp trung ương, cơ quan thực thi tại địa phương và cộng đồng DN; tập huấn cho các cán bộ tại các đơn vị nghiệp vụ, cán bộ thực thi tại cửa khẩu về các cam kết cụ thể, đặc biệt là về thuế XNK và xuất xứ, để đảm bảo việc thực hiện đúng, đầy đủ nội dung cam kết; cung cấp nội dung thông tin về việc thực thi các cam kết có liên quan đến hải quan trong EVFTA cho Bộ Công Thương để đưa lên Cổng thông tin điện tử về nội dung Hiệp định; triển khai các cam kết của Chương 4- Hải quan và thuận lợi hóa thương mại; triển khai các cam kết của Nghị định thư 2 về hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan và các nội dung liên quan tới hải quan trong hiệp định.

Trong đó, Hải quan Việt Nam sẽ triển khai việc trao đổi thông tin với EU trong quá trình thực hiện Nghị định thư 2 đã được ban hành theo Quyết định số 1719/QĐ-TCHQ ngày 1/7/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý việc trao đổi thông tin với nước ngoài trong lĩnh vực hải quan. Ngoài ra, Hải quan Việt Nam sẽ đề xuất các hoạt động hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật.

Đồng thời, Hải quan Việt Nam sẽ triển khai thực hiện Nghị định biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định; thực hiện các quy định về xuất xứ nêu tại Hiệp định và cung cấp thông tin, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về xuất xứ của Hiệp định.

Đặc biệt, Hải quan Việt Nam sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát hải quan, chống buôn lậu nhằm thực thi các cam kết về bảo vệ động thực vật hoang dã, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

NB