(Chinhphu.vn) - Để tránh xảy ra tình trạng lợi dụng việc thu phí, lệ phí bằng tiền mặt để gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc thu nộp phí, lệ phí hải quan.

Ảnh minh họa

Về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh, theo quy định hiện hành tại Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính: Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí tiền mặt trực tiếp cho cơ quan hải quan hoặc chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi của cơ quan Hải quan mở tại Kho bạc nhà nước hoặc tài khoản của tổ chức được ủy nhiệm thu tại ngân hàng thương mại.

Hướng dẫn việc thu nộp lệ phí này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu thực hiện nộp phí, lệ phí hải quan qua ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước theo quy định, hạn chế tối đa việc thu phí và lệ phí hải quan bằng tiền mặt trực tiếp tại cơ quan Hải quan.

Đối với những trường hợp không thực hiện việc thu, nộp phí, lệ phí hải quan qua ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước (như tại địa bàn đặc biệt khó khăn, xa điểm thu của ngân hàng hoặc Kho bạc; khoản thu đối với hàng hóa phi mậu dịch ở sân bay, cảng biển, cư dân biên giới…) thì cơ quan Hải quan mới thực hiện thu tiền phí, lệ phí bằng tiền mặt.

Đối với những trường hợp nêu trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc thu phí, lệ phí bằng tiền mặt để gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan.

PM