(Chinhphu.vn) – Ngày 14/5, Hiệp hội Ngân hàng tổ chức Kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (1994-2019).

Nhìn lại chặng đường một phần tư thế kỷ đã qua, có thể thấy Hiệp hội Ngân hàng đã luôn tích cực hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, đồng hành cùng sự phát triển của các tổ chức hội viên, bám sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn đánh giá, trong quá trình hoạt, Hiệp hội Ngân hàng cũng từng bước được củng cố, hoàn thiện và không ngừng phát triển, khẳng định được vai trò, vị trí của mình, có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển và thành tích chung của ngành ngân hàng trong 25 năm qua.

Hiệp hội đã phát huy vai trò làm đầu mối, tập hợp ý kiến của các tổ chức hội viên, tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách... Hiệp hội quan tâm công tác hội viên, tăng cường sự gắn bó, liên kết giữa Cơ quan Thường trực với các tổ chức hội viên, thực hiện khẩu hiệu của Hiệp hội là “Liên kết tạo sức mạnh”.

Gần đây, Hiệp hội liên tục có sự đổi mới năng động trong hoạt động. Cụ thể, gần đây, nắm bắt nhanh xu hướng đổi mới công nghệ tài chính để thông tin và hỗ trợ tích cực các hội viên đổi mới hoạt động theo thông lệ quốc tế. Đẩy mạnh hoạt động của các đơn vị trực thuộc như Hội thẻ Ngân hàng,  câu lạc bộ (CLB) Pháp chế Ngân hàng, CLB Công nghệ tài chính ngân hàng (CLB Fintech).

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng rất tích cực tuyên truyền, phổ biến và động viên các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện tốt, hiệu quả, chấp hành nghiêm túc các quy định của NHNN, góp phần hỗ trợ NHNN trong công tác điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) đạt được các mục tiêu đề ra.

Ghi nhận những thành tích, đóng góp của Hiệp hội Ngân hàng vào sự phát triển chung của ngành ngân hàng cũng như của nền kinh tế nói chung, Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã khen tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước.

Trong chương trình kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (14/5/2019), Hiệp hội Ngân hàng vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lãnh đạo NHNN trao cờ thi đua cho đại diện Hiệp hội Ngân hàng. Ảnh:VGP/Huy Thắng.

Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn lưu ý, bước vào giai đoạn mới, môi trường hoạt động của ngân hàng sẽ có nhiều thay đổi, cạnh tranh ngày càng gay gắt, công nghệ ngân hàng tiếp tục phát triển nhanh và mạnh mẽ, khuôn khổ pháp lý ngày càng chặt chẽ, tạo ra những thuận lợi và cơ hội mới, nhưng khó khăn và thách thức mà các ngân hàng phải đối mặt cũng rất lớn. Để thích ứng tốt hơn với tình hình và yêu cầu mới, các tổ chức tín dụng Việt Nam sẽ phải tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu theo phương án được duyệt, tích cực xử lý nợ xấu; chú trọng nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính theo chuẩn mực quốc tế; tăng cường đầu tư, nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; phát triển lành mạnh, an toàn và bền vững; nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế; góp phần đắc lực vào việc thực hiện chiến lược của ngành và chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước.

Đại diện phía hiệp hội, ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để tạo chuyển biến rõ rệt, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh:VGP/Huy Thắng.

Trước tiên, cần làm tốt hơn nữa công tác tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức hội viên; tham gia tích cực và hiệu quả hơn nữa trong việc cải cách các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho các tổ chức hội viên. Đồng thời, hỗ trợ việc triển khai và thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng, điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Hai là, hiệp hội cần thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức hội viên.

Ba là, phát huy tốt hơn nữa vai trò liên kết, vận động tổ chức hội viên của Hiệp hội Ngân hàng, tạo sự đồng thuận và tiếng nói chung, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển, cạnh tranh lành mạnh, vì lợi ích chung của cộng đồng.

Triển khai có hiệu quả việc thực hiện "Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng" do Hiệp hội Ngân hàng ban hành. Có kế hoạch tiến tới đào tạo chứng chỉ hành nghề cho cán bộ ngân hàng.

Bốn là, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn của Hiệp hội Ngân hàng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức hội viên

Ngoài ra, cần tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đem lại lợi ích thiết thực cho tổ chức hội viên, góp phần nâng cao vị thế của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Cần tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò của Cơ quan Thường trực Hiệp hội; đảm bảo các nguồn lực cần thiết để hoạt động thực sự chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các tổ chức hội viên.

Được biết, hiện nay, Hiệp hội Ngân hàng có 65 tổ chức hội viên. Hầu hết các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong đó có những ngân hàng lớn, đều là thành viên của Hiệp hội, do đó hội viên của Hiệp hội đóng vai trò chủ chốt trên thị trường tiền tệ, tín dụng của Việt Nam (chiếm tỉ trọng 92% tổng tài sản toàn ngành, với khoảng 10,2 triệu tỷ đồng).

 Anh Minh