(Chinhphu.vn) - Tháng 7/2021, số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đạt 34.135 tỷ đồng. Đây là kết quả khả quan trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Hải quan, với kết quả trong tháng 7 nâng tổng thu ngân sách của toàn Ngành trong 7 tháng đầu năm đạt 230.538 tỷ đồng bằng 73,2% dự toán, bằng 69,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 31,53% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước.

Trong đó xuất khẩu ước đạt 26 tỷ USD, giảm 4,4% và nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, giảm 0,6%.

So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 371,16 tỷ USD, tăng mạnh 29,5%.

Trong đó xuất khẩu ước đạt 184,33 tỷ USD, tăng 24,8% và nhập khẩu ước đạt 186,83 tỷ USD, tăng 34,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7 ước tính thâm hụt 1,5 tỷ USD. Qua đó, nâng mức thâm hụt trong 7 tháng đầu năm lên 2,5 tỷ USD, ngược lại với con số xuất siêu 8,7 tỷ USD của 7 tháng đầu năm trước.

TB