(Chinhphu.vn) – Tổng cục Hải quan vừa tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.
Tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã trao Quyết định 1858/QĐ-TCHQ ngày 22/6/2018 điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan kể từ ngày 1/7/2018 thay thế ông Phạm Duy Hiền về hưu trước thời hạn.

Trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Thọ, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn yêu cầu với cương vị là lãnh đạo mới của Vụ Tổ chức cán bộ, người đứng đầu đơn vị phải tập hợp và giữ gìn được sự đoàn kết trong đơn vị. Đặc biệt, cần phải chú trọng hơn nữa để đổi mới công tổ chức bộ máy của ngành; tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tạo được sự chuyển biến về yếu tố con người trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa của ngành, xây dựng những tiêu chí đánh giá, xử lý cán bộ, công chức theo tình hình thực tế phát sinh trong hoạt động hải quan để giữ được kỷ cương, kỷ luật và liêm chính hải quan./.

Từ khóa: Tổng cục Hải quan , quyết định , điều động , bổ nhiệm , Cục trưởng , Vụ trưởng , Nguyễn Văn Cẩn , Nguyễn Văn Thọ