(Chinhphu.vn) - Tối 23/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ.

Hình ảnh tại lễ ký kết. Ảnh: VGP/Huy Thắng
Thời gian qua, ngành ngân hàng đã phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể để tăng cường cho vay nông nghiệp, nông thôn.

Cụ thể, Agribank đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ cho vay với tổng dư nợ lên tới 37.000 tỷ đồng. Ngân hàng CSXH cũng phối hợp với hai tổ chức trên cho vay trên 105.000 tỷ đồng (chiếm trên 70% tổng dư nợ của ngân hàng này).

Tuy nhiên, việc triển khai tín dụng trong nông nghiệp nông thôn vẫn còn những vướng mắc, ảnh hưởng đến sức lan tỏa của vốn tín dụng trong nông nghiệp. Để hoàn thiện cơ chế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (thay thế Nghị định 41/2010/NĐ-CP).

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho rằng, đây là một trong những bước đột phá thể thế, thúc đẩy chính sách về tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Mục tiêu của chương trình phối hợp này nhằm tạo điều kiện cho hội viên của các tổ chức tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và xây dựng nông thôn mới thông qua sự phối hợp giữa các tổ chức đại diện với ngân hàng.

Chương trình còn nhằm mục đích phối hợp trong kiểm tra, giám sát để bảo đảm khoản vay được thực hiện đúng mục đích, hiệu quả, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Chương trình phối hợp giữa các bên nói trên tập trung vào các nội dung chính như: Phối hợp chỉ đạo các tổ chức tín dụng (nhất là Agribank) và các cấp Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện thỏa thuận ủy thác trong việc cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ và tích cực tham gia triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên phạm vi cả nước.

Các đơn vị phối hợp phổ biến chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các quy định của ngành ngân hàng trong việc thực hiện cho vay đối với lĩnh vực này. Ngoài ra, các bên phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện thỏa thuận ủy thác tín dụng giữa tổ chức tín dụng với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp và việc sử dụng vốn vay của hội viên.

Đại diện NHNN khẳng định, nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực ngành ngân hàng ưu tiên đầu tư vốn tín dụng và đã có nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là 2 tổ chức chính trị-xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với nông dân, nông thôn; có vai trò hết sức quan trọng trong triển khai chính sách của Đảng, Nhà nước và hỗ trợ nông dân, phụ nữ nông thôn trong sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu.

Huy Thắng