(Chinhphu.vn) - Kết quả khảo sát việc triển khai Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm đối với gần 400 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG) của BHTGVN cho thấy, sau hơn một năm thực hiện, có một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức tham gia BHTG trong cung cấp thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm.

Những điểm mới về thông tin báo cáo tiền gửi được bảo hiểm

Hội đồng quản trị BHTGVN đã ban hành Quyết định 1248/QĐ-BHTG ngày 31/12/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm, ban hành kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-BHTG ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị BHTGVN để phù hợp với tình hình thực tế và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Quyết định 1248 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm ra đời năm 2017 và có hiệu lực từ 1/7/2018. Đến nay, sau hơn một năm triển khai, BHTGVN đã thực hiện khảo sát về việc triển khai Quy chế đối với gần 400 tổ chức tham gia BHTG để nắm được những khó khăn, vướng mắc mà các tổ chức này gặp phải. Kết quả khảo sát cho thấy, BHTGVN cần chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tham gia BHTG triển khai Quy chế ngày càng hiệu quả, sát với tình hình thực tế của các tổ chức tham gia BHTG hơn nữa.

Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm (Quy chế 2252), được ban hành ngày 15/12/2017 kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-BHTG của Hội đồng quản trị BHTGVN, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc cụ thể hóa những quy định liên quan đến thu thập thông tin về tiền gửi được bảo hiểm theo Khoản 6 Điều 12 và Khoản 5 Điều 13 Luật BHTG.
Quy chế ra đời đã tạo khuôn khổ pháp lý mới về quản lý, lưu trữ và báo cáo thông tin về tiền gửi và người gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG, đồng thời giúp cho các tổ chức tham gia BHTG thống nhất thực hiện, đáp ứng việc thực hiện chức năng quản lý của BHTGVN, qua đó góp phần tăng tính minh bạch trong hoạt động ngân hàng.

Theo đó, với nhiều điểm mới, Quyết định 1248 sẽ góp phần giải quyết các khó khăn của các tổ chức tham gia BHTG trong quá trình thực hiện như: Quy định đơn vị tính toán là đồng (VNĐ) để hạn chế việc nhầm lẫn trong quá trình lập mẫu biểu báo cáo; Lùi thời hạn gửi báo cáo Mẫu 2a, 2b, 2c/BHTG từ “chậm nhất ngày 7 của tháng đầu quý thu phí” thành “chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý thu phí” để tổ chức tham gia BHTG có thêm 8 ngày chuẩn bị dữ liệu và có thời gian kiểm tra, đối chiếu dữ liệu trước khi gửi cho BHTGVN; Giải thích rõ về việc duy trì thông tin báo cáo, bổ sung quy định về thời hạn lưu trữ dữ liệu, thông tin liên quan đến tiền gửi của khách hàng tại mẫu sao kê tiền gửi bằng đồng Việt Nam; Bổ sung một số tài khoản tiền gửi được bảo hiểm và đưa ra hướng dẫn chi tiết cách lập mẫu biểu.

Tạo thuận lợi hơn cho tổ chức tham gia BHTG

Theo lãnh đạo BHTGVN, những thay đổi này là để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức trong quá trình triển khai Quy chế. Tiêu biểu là việc gia hạn thời gian gửi báo cáo sẽ giúp tổ chức tham gia BHTG chuẩn bị dữ liệu kỹ lưỡng hơn, hay việc thay đổi mẫu biểu là để đáp ứng những tổ chức phát sinh tài khoản tiền gửi được bảo hiểm... Như vậy, để triển khai Quyết định 1248, các tổ chức tham gia BHTG cần rà soát, chỉnh sửa mẫu biểu báo cáo theo quy định mới.

Đặc biệt, người gửi tiền sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi những thay đổi, bổ sung này.

Để triển khai những thay đổi này, BHTGVN đã thực hiện chỉnh sửa phần mềm tiếp nhận thông tin báo cáo (ICM) - phần mềm mà tổ chức tham gia BHTG sử dụng để gửi báo cáo cho BHTGVN; dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quyết định 1248 trong nội bộ BHTGVN cũng như chuẩn bị ban hành Hướng dẫn về công nghệ tin học gửi tới các tổ chức tham gia BHTG nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị này trong quá trình sử dụng phần mềm mới. Dự kiến, tổ chức tham gia BHTG chính thức truyền thông tin báo cáo theo quy định mới từ 1/7/2020.

Đồng thời, BHTGVN đã có kế hoạch kiểm tra thử phần mềm mới với sự tham gia của một số tổ chức tham gia BHTG trước khi đưa vào triển khai chính thức trên toàn hệ thống vào ngày 1/7/2020.

Bên cạnh đó, BHTGVN còn có bộ phận hỗ trợ, sẵn sàng giải đáp thắc mắc của các tổ chức tham gia BHTG trong quá trình triển khai Quyết định 1248 trong trường hợp các đơn vị này cần được hỗ trợ về mặt kỹ thuật, cũng như các vấn đề có liên quan nếu phát sinh.

PV